Real Time News
for Human Resources Governance

Wat 22/3 betekent voor werkgevers

De aanslagen van 22/3 brachten onpeilbaar leed en enorme schade, maar ze hebben ook gevolgen voor de arbeidsorganisatie bij ontelbare werkgevers. Het hele land leeft nu onder terreurdreiging van niveau 4 en het openbaar vervoer is op sommige plaatsen nog ernstig verstoord. Wij zochten voor u naar online informatie voor werkgevers.

Terreurniveau opgetrokken tot niveau 4 in België (Securex)

De terreurdreiging: wat betekent niveau 4 voor uw onderneming? Enkele vragen en antwoorden (SD Worx)

Brussel lockdown, wat met uw werknemers? (Acerta)

Terreuraanslagen in Brussel - Wat zijn de gevolgen voor de tewerkstelling van uw werknemers? (Group S)

Aanslagen in Brussel: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op dinsdag 22 maart 2016 (Partena Professional)

Aanslagen in Brussel: wat zijn de gevolgen voor de werkgevers en hun werknemers? (Attentia)

U mag verplaatsingsforfaits samentellen

Als de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing lager zijn dan het forfait dat u aan de werknemer betaalt, moeten op het verschil sociale bijdragen worden betaald. Cassatie heeft nu echter bepaald dat deze bijdragen niet verschuldigd zijn indien de som van de forfaits die uw werknemers ontvangen lager uitvalt dan de som van hun werkelijke kosten.

Globaal forfait verplaatsingskosten lager dan werkelijke kosten - Hof van Cassatie hakt de knoop door (Securex)

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

De samenvatting van de studie staat te lezen op de site van het Planbureau: Het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens heeft een grote invloed op het mobiliteitsgedrag, met aanzienlijke maatschappelijke kosten.

U kan de samenvatting, aangevuld met grafieken, ook downloaden in pdf-vorm.

Gevolgen van afschaffing weektreinkaart

U weet dat de spoorwegen geen weektreinkaarten meer verkopen. Daarom wordt de fiscale vrijstelling van de vergoeding "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" nu berekend op basis van het maandabonnement in eerste klasse. Voor uw medewerkers zal dit in principe financieel nadelig uitvallen. Verhoudingsgewijs zijn maandabonnementen immers goedkoper dan de vroegere weekkaarten.

Afschaffing weektreinkaart heeft ook impact op vrijstelling vergoeding georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (EasyPay Group)

"Files? Werkgevers moeten thuiswerk promoten"

Voor elke bedrijfsauto staan er in de files meer dan 5 privéwagens. De firmawagens "aanpakken" zal dus niet erg veel veranderen aan het tergende mobiliteitsprobleem, zo blijkt uit een Securex-onderzoek. Wat dan wel? "Thuiswerk promoten en snel werk maken van een wettelijk kader voor glijdende uren."

In Wallonië rijdt 70% van de werknemers met de eigen auto naar het werk, in Vlaanderen 61%. Van de werknemers in Brussel gebruikt slechts 1 op 4 zijn privéwagen om te gaan werken. Gemiddeld 11% van de werknemers gaat met de bedrijfswagen naar het werk.

60% van de werknemers gebruikt privéwagen voor woon-werkverkeer (persbericht Securex)

Primeur: sms-bustickets voor beroepsgebruik

08/12/2015

De werknemers van Securex kunnen voortaan via een specifieke online applicatie per sms snel en eenvoudig een busticket van De Lijn reserveren. Het gaat om een primeur op het gebied van de beroepsverplaatsingen. Het ticket is flexibel en bovendien goedkoper dan een abonnement. De hr-dienstverlener wil zijn medewerkers een brede waaier van mobiliteitsopties aanbieden.

De Lijn en Securex lanceren sms-ticket voor professionele verplaatsingen (Securex)

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen. Er zijn wel adders onder het gras. Denk aan lager vakantiegeld of een lager pensioen.

Bedrijfswagens voor iedereen en files voor iedereen (De Tijd, opiniestuk door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis)

‘Maar neen, niet iedereen zal voor bedrijfswagen kiezen’ (De Standaard)

Structureel telewerk invoeren: de basisregels

Thuis werken kan het fileleed en de daaruit voortvloeiende hogere vertrekintentie tegengaan. Telewerk invoeren op een structurele basis veronderstelt evenwel dat u specifieke regels respecteert. Een individuele geschreven overeenkomst met elke betrokken werknemer is een wettelijke must, bijvoorbeeld. Securex zet de verplichtingen van de werkgever en de werknemer uiteen.

U kiest de telewerkers overigens best met de nodige zorgvuldigheid, want niet iedereen is ervoor geschikt. Recent onderzoek bevestigt dat telewerken de beste kansen op succes biedt als enkele randvoorwaarden zijn vervuld.

Structureel telewerk als oplossing voor het fileprobleem? (Securex)

How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings (Association for Psychological Science)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.