Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Commissie wil eurocraten meer doen stappen en fietsen

16/03/2006

De Europese Commissie heeft een ambitieus plan aangenomen i.v.m. de verplaatsingen door haar personeel, zowel van en naar het werk als tussen de verschillende kantoorgebouwen van de Commissie zelf. De doelstellingen voor 2006-2009 zijn: het woon-werk verkeer met het openbaar vervoer doen stijgen van 38 naar 45 procent, het autogebruik verminderen van 44 naar 35 procent, 19 procent van de verplaatsingen te doen gebeuren te voet of met de fiets, en het carpoolen opdrijven tot 50 procent.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.