Real Time News
for Human Resources Governance

Interim niet enige alternatief voor proefperiode

Sinds de afschaffing van de proefperiode voelen werkgevers nieuwkomers steeds vaker aan de tand door hen eerst als uitzendkracht in te zetten. PartenaHR legt de voorwaarden uit, en wijst ook op andere oplossingen zoals de test bij aanwerving, het proefbeding of de mogelijkheid om opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Kan een uitzendcontract het verdwijnen van de proefperiode opvangen? (PartenaHR)

Werkgevers vervangen proeftijd door interim

Bedrijven laten nieuwkomers steeds vaker eerst aan de slag gaan met een uitzendcontract, liever dan hen meteen een vast contract aan te bieden. De afschaffing van de proefperiode speelt een rol, want die afschaffing heeft de minimale opzegtermijn verhoogd van 7 dagen naar 4 weken. Ook de sinds kort langere opzegtermijnen voor arbeiders en de eenvoud van een uitzendcontract spelen mee.

Meer uitzendarbeid na invoering van eenheidsstatuut (Unizo)

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Analyse in het artikel Uitzendarbeid bij tijdelijke vermeerdering van werk: is een schriftelijke toestemming van de vakbondsafvaardiging noodzakelijk? op de site van Voka.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Via deze hyperlink krijgt u als lezer van HR Alert rechtstreeks toegang tot het volledige en goed geïllustreerde rapport van Page Personnel, getiteld How the World views Temporary Employment. België is één van de onderzochte landen.

Global Employment Trends 2014 (ILO)

Naar meer waardering voor tijdelijke arbeid (Federgon)

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Na de interimopdracht was de vrouw in dezelfde functie aangeworven met een contract van onbepaalde duur, maar ze werd kort daarna ontslagen. Volgens de werkgever was zij nog in haar proefperiode. De werkneemster betwistte dit en vorderde een aanvullende opzeggingsvergoeding. Zij won het pleit.

Toelichting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven. Het arrest van het Arbeidshof van Luik, geveld in de zitting van 8 maart 2013, kan u ook rechtstreeks downloaden (pdf).

U moet vacatures melden aan uw uitzendkrachten

Voortaan moet u ook uw uitzendkrachten informeren over de vacatures in uw onderneming. Dat volgt uit een zopas goedgekeurde wijziging aan de Uitzendarbeidswet. Het volstaat dat u op een geschikte plaats in het bedrijf een bericht uithangt.

Bijzonderheden over andere wijzigingen aan de Uitzendarbeidswet vindt u verder in het artikel Weldra moeten ondernemingen vacatures melden aan de uitzendkrachten die bij hen werken op de website socompact.be.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.