Real Time News
for Human Resources Governance

Opzegvergoeding voor uitzendkracht

Een werkgever moet aan een uitzendkracht een opzegvergoeding betalen, omdat hij aan de vakbondsafvaardiging niet had gevraagd een beroep te mogen doen op tijdelijke arbeid wegens tijdelijke vermeerdering van werk. In een dergelijk geval doet het ontbreken van een schriftelijke vakbondstoestemming een contract van onbepaalde duur ontstaan tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

Analyse in het artikel Uitzendarbeid bij tijdelijke vermeerdering van werk: is een schriftelijke toestemming van de vakbondsafvaardiging noodzakelijk? op de site van Voka.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Via deze hyperlink krijgt u als lezer van HR Alert rechtstreeks toegang tot het volledige en goed geïllustreerde rapport van Page Personnel, getiteld How the World views Temporary Employment. België is één van de onderzochte landen.

Global Employment Trends 2014 (ILO)

Naar meer waardering voor tijdelijke arbeid (Federgon)

Werkgever betaalt voor fout in interimcontract

Omdat de vermeerdering van werk niet afdoende was bewezen en er geen akkoord was gevraagd aan de vakbondsdelegatie, oordeelde het Arbeidshof dat een uitzendkracht in werkelijkheid een contract van onbepaalde duur had vanaf de eerste dag van haar interimopdracht.

Na de interimopdracht was de vrouw in dezelfde functie aangeworven met een contract van onbepaalde duur, maar ze werd kort daarna ontslagen. Volgens de werkgever was zij nog in haar proefperiode. De werkneemster betwistte dit en vorderde een aanvullende opzeggingsvergoeding. Zij won het pleit.

Toelichting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven. Het arrest van het Arbeidshof van Luik, geveld in de zitting van 8 maart 2013, kan u ook rechtstreeks downloaden (pdf).

U moet vacatures melden aan uw uitzendkrachten

Voortaan moet u ook uw uitzendkrachten informeren over de vacatures in uw onderneming. Dat volgt uit een zopas goedgekeurde wijziging aan de Uitzendarbeidswet. Het volstaat dat u op een geschikte plaats in het bedrijf een bericht uithangt.

Bijzonderheden over andere wijzigingen aan de Uitzendarbeidswet vindt u verder in het artikel Weldra moeten ondernemingen vacatures melden aan de uitzendkrachten die bij hen werken op de website socompact.be.

Interim mag officieel als stap naar vast werk

Met ingang van 1 juli mag u eindelijk officieel een uitzendkracht aan het werk zetten om te evalueren of de persoon in aanmerking komt voor een vaste aanwerving. Dit zgn. 'vierde motief' is na jaren onderhandelen in de Nationale Arbeidsraad ook door de vakbonden aanvaard. Sectorfederatie Federgon is tevreden.

Federgon publiceerde hierover het persbericht Nationale Arbeidsraad (NAR): eindelijk een akkoord over uitzendarbeid. De NAR plaatste op zijn site een communiqué.

Ook is overeengekomen dat opeenvolgende dagcontracten slechts in bepaalde gevallen mogelijk blijven.  De ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging zullen een inkijkrecht hebben.

Om de kans op fraude te verkleinen komt er een elektronisch aanmeldingssysteem ter vervanging van het systeem waarbij contracten ondertekend kunnen worden tot 48 uur na de indiensttreding. Twee CD&V-parlementsleden hebben hierover een wetsontwerp ingediend.

Doe mee aan de nieuwe Interimbarometer

22/09/2010

De korte vragen voor de nieuwe Interimbarometer van Limafin en Federgon staan online. Door te antwoorden, helpt u voorspellen hoe de economische conjunctuur zal evolueren, een gegeven dat van belang is voor iedereen die onderneemt. Ook deze keer is er een actualiteitsvraag. Klik hier of op NL om naar de korte survey te gaan; u krijgt dan achteraf in primeur het resultaat toegestuurd.

Interimbarometer voorspelt toename in Q3

31% van de ondernemingen zal in het huidige kwartaal meer uitzendkrachten gebruiken dan in het voorbije kwartaal. Dat is het dubbele van het aantal bedrijven dat verwacht minder uitzendkrachten aan het werk te zetten dan in de lente. De helft van de werkgevers verwacht geen verandering. Dit blijkt uit de Interimbarometer van juni. Per saldo staat de barometer dus op “groei”. Doordat seizoensinvloeden aan het werk zijn, is het moeilijk in te schatten of deze zomerse toename van de interimarbeid de voorbode is van een economische heropleving. Details via NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.