Real Time News
for Human Resources Governance

Leidraad voor uw personeelsbudget in 2016

Enveloppe van 0,8%, indexsprong, wijzigingen aan diverse kosten: een aantal maatregelen van de regering zullen uw personeelsbudget voor 2016 beïnvloeden. Securex heeft een overzicht opgesteld en geeft ook het volgende advies: ken geen nieuwe voordelen toe zonder eerst te checken wat in het tewerkstellingsakkoord van uw sector staat. In PC 200 (bedienden), bijvoorbeeld, is geen ruimte meer.

Hoeveel zal het jaar 2016 u kosten? (Securex)

Lees ook De impact van het HR-budget (Randstad)

Volgende loonindexering wellicht pas in 2019

De eerstvolgende indexaanpassing van de lonen komt er niet eerder dan 2018, en mogelijk pas in 2019... Dat concludeert de krant La Libre uit de eerder deze week gepubliceerde inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. Zonder de door de regering opgelegde indexsprong zou de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in 2017 gebeuren.

Les Belges attendront encore longtemps l’indexation de leur salaire (La Libre)

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten (Federaal Planbureau)

Indexsprong en loonblokkering niet waterdicht

Een artikel in Netto, een bijlage van dagblad De Tijd, somt 10 manieren op om werknemers toch (iets) beter te belonen in weerwil van de regeringsmaatregelen. Enkele pistes: bonusplannen, optimaliseren van het loonpakket, onkostenvergoedingen, gelijk loon voor mannen en vrouwen, opleidingen... Een functie aanpassen of een nieuwe functie creëren kan ook. Zorg er dan wel voor dat alles goed omschreven wordt.

10 manieren om uw bevroren loon te ontdooien (De Tijd / Netto)

Indexsprong officieel, toepassing verschilt per sector

De wet die de indexsprong instelt is gisteren in het Staatsblad verschenen. Om de indexsprong van 2% uit te voeren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex gedurende een bepaalde periode geblokkeerd. De concrete gevolgen kunnen sterk uiteenlopen volgens de sectoren; een indexering naar beneden toe is wel in alle sectoren uitgesloten. Tekst en uitleg bij Securex.

Indexsprong officieel - De blokkeringsperiode kan beginnen! (Securex)

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

Indexsprong nog niet op 29 maart in voege (Het Laatste Nieuws)

Indexsprong en andere maatregelen aan Parlement voorgelegd (Securex)

De indexsprong begint stilaan vorm te krijgen (EasyPay Group)

Koopkrachtverlies reëel vanaf 2500 euro bruto

06/11/2014

Vanaf 2500 euro bruto zullen de regeringsmaatregelen per saldo een verlies aan koopkracht opleveren. Twee op de drie werknemers verkeren in dat geval. Wie minder verdient zal de indexsprong niet voelen, want dat verlies wordt volledig gecompenseerd door de lastenverlaging, zo zegt de nieuwe minister van Financiën. De Standaard publiceert de tabel van de minister.

Eén op drie voelt indexsprong niet (De Standaard)

 

Alweer 5 sectoren met negatieve indexering

Vijf bijkomende paritaire comités hebben in november een negatieve loonindexering toegepast. In totaal zijn sinds juli 36 PC's geconfronteerd met de kwestie van een neerwaartse aanpassing van de lonen. Vijftien onder hen hebben geopteerd voor een "neutralisatie", de 21 anderen hebben een loondaling doorgevoerd.

Negatieve indexatie: wat te doen? Overzicht van juli tot november 2014 (Group S)

Achtergrond

Een al wat ouder, maar nog steeds zeer lezenswaardig achtergrondartikel over de loonindexeringsmechanismen in België is Negatieve loonindexering: wat ermee te doen? (eveneens bij Group S).

Het artikel stipt o.m. aan dat de formulering die u gebruikt in een individuele arbeidsovereenkomst kan meebrengen dat u het loon van de betrokken werknemer niet mag verminderen, ook als de regels van het betrokken paritair comité die mogelijkheid wel degelijk voorzien.

Waarom u de indexsprong wél zal voelen

09/10/2014

Hoewel de inflatie quasi nul is, zal de indexsprong van de "Zweedse" coalitie alle werknemers treffen en aan de werkgevers in 2015 een besparing opleveren van naar schatting 2,5 miljard. De verklaring is dat de vele verschillende indexeringsmechanismen worden bevroren tot iedereen 2% koopkracht heeft verloren; dat moment verschilt per sector.

Uitleg in Lonen straks jarenlang niet geïndexeerd (De Standaard).

Zie ook de nieuwste inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau en het artikel van Group S over de negatieve indexaties in ruim 30 paritaire comités.

Loon van 400.000 bedienden zal dalen in januari

De kosten van het levensonderhoud zijn lager dan een jaar geleden. Voor de bedienden van het nationaal paritair comité 218 brengt dit mee dat hun salaris per 1 januari lichtjes omlaag zal gaan. Volgens SD Worx zal de daling wellicht beperkt blijven tot 0,07% - een habbekrats, maar toch een herinnering aan het feit dat loonindexeringen in twee richtingen kunnen werken.

Toelichting in Negatieve loonindex voor nationale bedienden (PC 218) (SD Worx).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.