Real Time News
for Human Resources Governance

Minimum 600 euro extra dankzij fiscus

Ook de schalen van de bedrijfsvoorheffing worden jaarlijks geïndexeerd. Een groter deel van het bruto valt daardoor in een lagere schijf. Door de ongeziene inflatie is het effect in 2023 veel groter dan gewoonlijk. SD Worx rekent op minimum 600 euro netto per jaar. Dat bedrag komt dus bovenop het effect van de loonindexering zelf. De combinatie van de twee levert indrukwekkende nettoloonstijgingen op.

Jaarlijkse aanpassing schalen van de bedrijfsvoorheffing doet nettoloon stijgen (SD Worx)

Lees ook: Nieuwe berekeningswijze bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2023 (SD Worx)

Het cijfer: 10,96

Enkele sectoren die indexeren in januari, weten nu al met precies hoeveel de lonen zullen stijgen: met 10,96%. Het gaat om de arbeiders (PC 118) en bedienden (PC 220) in de voedingsindustrie en het wegvervoer voor derden (PC 140.03). Voor de horeca (PC 302) gaat het om 10,964%. Details

Lonen in PC 200 +11,13%

In november bedroeg de inflatie 10,62%. SD Worx verwacht nu voor het paritair comité nr 200 (bedienden) een loonaanpassing op 1 januari 2023 met 11,13%. Dat is iets lager dan de prognose die Securex in november bekend maakte. Het is wachten op het inflatiecijfer van december om het definitieve percentage van de loonaanpassing te kunnen berekenen. Volgens het Planbureau zal de inflatie in december ongeveer 10,15% bedragen.

Vijfde overschrijding overheidsindex dit jaar (SD Worx)

Lees ook:

500 euro extra per modale bediende (HR Alert, 17 november 2022)

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten (Planbureau)

Ander nieuws van de dag

Herinvoering vaccinatieverlof vanaf 1 oktober 2022 (SD Worx)

4 op 10 werknemers noemt collega’s echte vrienden (Tempo-Team): wie zich verbonden voelt met zijn werkmakkers is gemotiveerder, voelt zich sterker betrokken en beleeft meer werkplezier

Coaching revisited... (Securex, pdf, 14 blz.): een wetenschappelijke stand van zaken over coaching op de werkvloer, gratis downloadbaar

Automatische loonindexering: hoe en voor wie? (Group S): de basisregels uitgelegd

Extra sluitingsdag om energiekost te drukken? (Securex)

‘Kmo’s kunnen makkelijk tot 20 procent energie besparen’ (Partena Professional)

Movement Toward Gender Equality Has Slowed in Some Areas, Stalled in Others (New York University): gelijklopend met de neoliberale revolutie vertraagt sinds de jaren '90 de beweging naar meer gelijkberechtiging van de vrouwen op de werkplek

Indexering bevoordeelt hoge lonen

Volgens ­simulatietools van sociale secretariaten blijft er van de aangekondigde ­10 procent bruto loonindexering netto 4 à 7 procent over. Opmerkelijk: wie goed verdient, gaat er procentueel, en dus ook in geld, het sterkst op vooruit. Het is de lagere middenklasse die procentueel (en dus ook in geld) aan de indexering het minst overhoudt.

De ene loonindex is de andere niet (De Standaard)

Loonindexering vaak afknapper voor wie weinig verdient (De Standaard)

500 euro extra per modale bediende

Volgens Securex gaan de lonen in PC nr. 200 met (voorlopig) 11,59% omhoog. Een bruto van 3500 euro zal dan stijgen tot 3905,65. De loonkost, 25% patronale lasten inbegrepen, gaat van 4375 naar 4882,06 euro, dat is 507 euro méér. Veel andere sectoren zitten in hetzelfde schuitje. Securex stelt een omvangrijke Exceltabel ter beschikking met de prognoses voor elk paritair comité.

Prognose van de indexaanpassingen per paritair comité, december 2022 en januari 2023 (Securex, Exceltabel. In de tabel start 2023 op lijn 177)

Lees ook:

Geen ontsnappen aan inflatie: 6 vragen over loonindexering (Securex)

AXA-personeel ziet loon slechts deels geïndexeerd (De Tijd): boven 5400 bruto, de bovengrens van het sectorbarema, wordt niet meer geïndexeerd. Volgens het bedrijf laat de sectorcao van de verzekeraars dat toe

Spilindex ook in november overschreden

Al in november wordt de spilindex opnieuw overschreden. Dat verwacht het Planbureau. Er komt dus een resem aanpassingen van sociale richtcijfers en bedragen, nog vooraleer aanpassingen voortvloeiend uit de overschrijding van oktober goed en wel van toepassing zijn. De inflatie zwakt af naar iets meer dan 10 procent en lijkt eindelijk over haar piek heen.

Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten (Federaal Planbureau)

Lees ook: Administratieve instructies (socialsecurity.be)

Het cijfer: 12,27

De inflatie bedroeg in oktober 12,27%, het hoogste niveau sinds juni 1975. In één maand tijd stegen de kosten van het levensonderhoud sterker dan anders in een heel jaar. Goed voor een nieuwe overschrijding van de spilindex, met alles wat daar uit volgt. Details

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.