Real Time News
for Human Resources Governance

Aangepaste Genderwet gaat van start

De vernieuwde Genderwet is in het Staatsblad verschenen. Zij preciseert de rechten van de werknemer na schorsingen zoals moederschapsrust of geboorteverlof. Op schending staat een sanctie gelijk aan 6 maanden loon, cumuleerbaar met beschermingsvergoedingen. "Beschermd criterium" vervangt de term "geslacht". Nieuw in de lijst is "gezinsverantwoordelijkheden".

Aanpassing Genderwet: rechten na afloop schorsingen en beschermd criterium (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Herinvoering vaccinatieverlof vanaf 1 oktober 2022 (SD Worx)

4 op 10 werknemers noemt collega’s echte vrienden (Tempo-Team): wie zich verbonden voelt met zijn werkmakkers is gemotiveerder, voelt zich sterker betrokken en beleeft meer werkplezier

Coaching revisited... (Securex, pdf, 14 blz.): een wetenschappelijke stand van zaken over coaching op de werkvloer, gratis downloadbaar

Automatische loonindexering: hoe en voor wie? (Group S): de basisregels uitgelegd

Extra sluitingsdag om energiekost te drukken? (Securex)

‘Kmo’s kunnen makkelijk tot 20 procent energie besparen’ (Partena Professional)

Movement Toward Gender Equality Has Slowed in Some Areas, Stalled in Others (New York University): gelijklopend met de neoliberale revolutie vertraagt sinds de jaren '90 de beweging naar meer gelijkberechtiging van de vrouwen op de werkplek

Goed slapen maakt vrouwen ambitieuzer

Na een goede nachtrust laten vrouwen zich op het werk sterker gelden en stijgen hun professionele aspiraties. Bij mannen maakt de kwaliteit van de slaap op dit vlak geen verschil. Die nogal onverwachte ontdekking deed een Amerikaans onderzoeksteam.

Good sleep can increase women’s work ambitions (Washington State University)

Voor de specialisten: Leah D. Sheppard, Teng Iat Loi, Julie A. Kmec. Too Tired to Lean In? Sleep Quality Impacts Women’s Daily Intentions to Pursue Workplace Status. Sex Roles, 2022

 

Seksisme op werkvloer: werkgever veroordeeld

In Waals-Brabant kwam het tot een zeldzame veroordeling wegens pesterijen op grond van geslacht. Een vrouw werd gepest door haar seksistische leidinggevende, en kreeg haar ontslag nadat zij klacht had ingediend. De rechtbank wees op het gebrek aan reactie van de bedrijfsleiding, die de leidinggevende had laten begaan. De vrouw bekwam een schadevergoeing ten belope van 6 maanden brutoloon.

Werkgever veroordeeld voor pesterijen op grond van geslacht (persbericht, pdf, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Loonkloof weg... om verkeerde reden

Volgens Statbel verdienden vrouwen in 2020 op een haar na evenveel als mannen. Goed nieuws? Toch niet, analyseert het Instiuut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. In dat eerste pandemiejaar waren de vrouwen met lage lonen eenvoudigweg niet aan het werk. Denk aan poetsvrouwen, keukenhulpen, fabrieksarbeidsters.

Waalse vrouwen verdienen voltijds meer dan mannen (De Standaard)

Coronacrisis doet de loonkloof licht verkleinen (en toch is dit geen goed nieuws) (IGVM)

Het cijfer: 87.084

In totaal maken nu 87.084 mannen (driemaandelijks gemiddelde) gebruik van onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking. Dat is een jaar-op-jaar toename met net geen 4%. De vrouwen zijn talrijker, maar bij hen is de tendens dalend. Details

Werkbaar werk: genderkloof neemt toe

Amper 47% van de vrouwelijke loon- en weddetrekkenden heeft werkbaar werk. Dat is aanzienlijk minder dan de mannen (53%). Bovendien is het verschil tussen de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Een deel van de verklaring is dat veel vrouwen actief zijn in de zorg en het onderwijs. Dat zijn sectoren met een hoge werkdruk en veel werkstress.

Groeiende genderkloof voor werkbaar werk (SERV)

Rapport werkbaar werk door een genderbril 2022 (Stichting Innovatie & Arbeid, pdf, 54 blz.)

Wat recruiters denken over niet-hetero's

Het beeld is genuanceerd, maar alles bij elkaar geven de meeste recruiters aan homo's en lesbiennes (maar niet aan transgenders) evenveel kansen op aanwerving als aan hetero's. Dat blijkt uit een onderzoek. Maar "homonegatieve" recruiters bestaan. "Leg het aanwervingsproces niet in handen van één beoordelaar."

Lesbiennes door de ogen van recruiters: prettig om mee samen te werken maar ook (te) vrijpostig (UGent, persbericht)

Homosexuality’s Signalling Function in Job Candidate Screening: Why Gay Is (Mostly) OK (IZA Institute of Labor Economics, de volledige studie, pdf, 59 blz.)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.