Real Time News
for Human Resources Governance

Europa maakt einde aan loonkloof

Het Europees Parlement heeft gisteren strenge en bindende regels goedgekeurd om de lonen transparanter te maken. Het doel is een einde te maken aan de benadeling van de vrouwen. Lonen zullen niet meer geheim mogen zijn, werknemers krijgen recht op meer informatie over het loonbeleid en loonclassificaties moeten gebaseerd zijn op genderneutrale criteria. Bij een loonkloof van 5% of meer zal een organisatie met 100 of meer werknemers maatregelen moeten treffen. Boetes liggen in het verschiet voor werkgevers die in gebreke blijven. Advies van Attentia: evalueer nu al jouw loonclassificatiesysteem.

Bindende regels voor loontransparantiemaatregelen (Attentia)

Ander nieuws van de dag

Vijf zaken om nog vóór 1 april te regelen (Acerta): wat hebben deconnectie, het opleidingsplan, het werkgelegenheidsplan oudere werknemers, de loonkloofanalyse en het jaarverslag van de interne preventiedienst als gemeenschappelijke factor? De deadline: 31 maart

Meer mensen vroeger met pensioen, maar Belg wel langer aan het werk (Het Nieuwsblad)

Maakte u gebruik van de COVID-akkoorden die België afsloot met haar buurlanden? (Cazimir Advocaten):  de fiscale administratie zou naar verluidt de salary split weigeren aan internationale telewerkers tenzij een specifiek attest wordt geleverd

Energiepremie voor Brusselse ondernemingen: beschikbaar vanaf 13 maart (NSZ): ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden, recupereren 30% van de energie-meerkost die zij moesten betalen

Kloof werkgelegenheidsgraad van vrouwen en mannen zonder kinderen volledig gedicht in 2021 (Statbel)

Het cijfer: 23

09/03/2023

Mannen krijgen een aanvullend pensioen dat exact het dubbele bedraagt van dat van de vrouwen. De totale pensioenkloof (wettelijk en aanvullend pensioen samen) bedraagt 23%. Details

Indexeringen benadelen vrouwen

De golf van loonindexeringen in 2022 heeft in het nadeel gespeeld van de vrouwen. Mannen hebben vaak een hoger brutoloon, en de opeenvolgende indexeringen hebben dat bedrag sterker doen stijgen dan de vrouwenlonen. Securex berekende dat de loonkloof hierdoor toenam met 4%.

Loonkloof nam vorig jaar met meer dan 4% toe in België (Securex)

Lees ook: Loonkloof is het grootst bij 55-64-jarigen (Statbel): hoe jonger, hoe kleiner het loonverschil tussen mannen en vrouwen. In de jongste categorie (-25) verdienen de vrouwen net iets meer dan de mannen

Vrouwen willen een manager die tijd maakt

Keuze en flexibiliteit om werk en gezin beter te kunnen combineren, hetzelfde loon als mannelijke collega's die hetzelfde werk doen en een manager die meer tijd voor hen maakt en die hun vaardigheden erkent. Dat is wat werkende vrouwen verwachten van hun werkgever. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek door ManpowerGroup.

Internationale Vrouwendag: “What Women Want at Work” – #EmbraceEquity (ManpowerGroup)

Het cijfer: 3,6

Vrouwen zijn op de werkvloer 3,6 keer méér dan mannen het mikpunt van ongewenst seksueel gedrag. Het verschil wordt nog groter als het om jonge vrouwen gaat. Dat blijkt uit een grootschalige internationale studie over allerlei vormen van ongewenst gedrag op het werk. Details (in het Engels)

Ander nieuws van de dag

Liefde op de werkvloer: wat kan en wat niet? (Liantis): kan een werkgever relaties tussen collega’s verbieden? Of kan hij of zij controleren of je niet teveel met elkaar belt of chat?

Hogere uitkering themaverlof of tijdskrediet alleenstaande werknemers met kinderen (SD Worx): vanaf 1 juli 2023 verhoogt de uitkering met 1,2 % voor alleenstaande werknemers met kinderen die een themaverlof voor de zorg van een kind opnemen, ongeacht de vorm waarin ze dit opnemen, of die 1/5de gemotiveerd tijdskrediet opnemen

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet niet het verslag voor 2021-2022 op te stellen! (Partena Professional)

Aanbod voor ecocheques verruimt vanaf 1 maart (De Tijd): nieuw op de lijst: een grasmaaier, een wasmachine en alle tweedehands elektronica kopen, toestellen huren. Tweedehandse elektro moet niet langer het Europees energielabel dragen

Ander nieuws van de dag

Beschermde werknemers: 5 tips om financiële valkuilen te vermijden (Securex)

Sociale verkiezingen 2024: de NAR brengt advies uit (SD Worx): stemrecht bij de gebruiker voor uitzendkrachten die 32 arbeidsdagen presteerden tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024, en oproeping per e-mail. Zo luiden twee voorstellen van de Nationale Arbeidsraad

Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2022 (FOD Werk): downloadlinks voor de modelformulieren voor het opmaken van het jaarverslag

Hervorming fiscaal gunstregime buitenlandse kaderleden & onderzoekers : update (Group S): zeer grondig en gedetailleerd artikel

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid): tot de aanbevelingen in het rapport behoren de verplichting om ouderschapsverlof gelijk te verdelen tussen de ouders, en binnen de bedrijven een transparanter beleid over lonen en aanwervings- en promotiecriteria

Aangepaste Genderwet gaat van start

De vernieuwde Genderwet is in het Staatsblad verschenen. Zij preciseert de rechten van de werknemer na schorsingen zoals moederschapsrust of geboorteverlof. Op schending staat een sanctie gelijk aan 6 maanden loon, cumuleerbaar met beschermingsvergoedingen. "Beschermd criterium" vervangt de term "geslacht". Nieuw in de lijst is "gezinsverantwoordelijkheden".

Aanpassing Genderwet: rechten na afloop schorsingen en beschermd criterium (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.