Real Time News
for Human Resources Governance

Ziekte in het verleden mag geen rol meer spelen

Een werknemer een promotie ontzeggen of een jobkandidaat afwijzen omdat hij/zij ooit een gezondheidsprobleem heeft gehad, bijvoorbeeld kanker, kan binnenkort leiden tot een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon - tenzij de werkgever zijn beslissing afdoend kan rechtvaardigen. Tot vandaag verbiedt de Antidiscriminatiewet geen discriminatie op basis van het ziekteverleden. Dat verandert dus binnenkort.

Discriminatie: verruiming van het beschermd criterium “gezondheidstoestand” (Claeys & Engels)

Ander nieuws van de dag

Aanpassing van loonplafonds verminderingen (socialsecurity.be, administratieve instructies)

Ziekte tijdens verlofperiode: enkele praktische vragen (Besox)

Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken: herinnering en nuancering (Partena Professional)

Aangepaste wet ‘mystery calls’ neemt een loopje met de rechtsorde (VBO): de werkgevers hebben zware kritiek op de versterking van de specifieke bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie

De impact van slechte datakwaliteit op jouw organisatie (HR-adviesbedrijf Starfish): verkeerd of slordig omgaan met HR-gegevens kan schadelijke gevolgen hebben voor jouw bedrijf

Wie "micro-agressies" beu is, vertrekt zonder te zeggen waarom

30/06/2022

Soms begrijp je niet waarom een werknemer of werkneemster weg gaat. Een deel van het antwoord komt mogelijk uit een lopend doctoraatsonderzoek van consultant Delia Mensitieri aan de UGent. Dat gaat over micro-agressies zoals ongepaste opmerkingen of mopjes. Hoewel die talrijk zijn, blijven ze onder de radar van hr. Iedereen zwijgt erover. Maar dit soort discriminatie ondermijnt de motivatie.

Wie discriminatie ervaart op het werk zwijgt en stapt op (De Tijd, beperkte toegang)

Hyperdiverse werkvloer managen? Yes, we can

Belgische werkgevers scoren meer dan behoorlijk wat betreft diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. Merkwaardig is de case van de logistieke dienstverlener Bleckmann die in 7 vestigingen in België 600 vaste personeelsleden van 50 nationaliteiten tewerkstelt. Iederéén kan snel doorgroeien, teams functioneren niet noodzakelijk in het Nederlands, het Frans of het Engels, en af en toe duikt op de werkvloer een hamburgertent of een dj op.

7 op de 10 bedrijven in België heeft actief neutraal aanwervingsbeleid (SD Worx)

Wat recruiters denken over niet-hetero's

Het beeld is genuanceerd, maar alles bij elkaar geven de meeste recruiters aan homo's en lesbiennes (maar niet aan transgenders) evenveel kansen op aanwerving als aan hetero's. Dat blijkt uit een onderzoek. Maar "homonegatieve" recruiters bestaan. "Leg het aanwervingsproces niet in handen van één beoordelaar."

Lesbiennes door de ogen van recruiters: prettig om mee samen te werken maar ook (te) vrijpostig (UGent, persbericht)

Homosexuality’s Signalling Function in Job Candidate Screening: Why Gay Is (Mostly) OK (IZA Institute of Labor Economics, de volledige studie, pdf, 59 blz.)

Ander nieuws van de dag

Sollicitatiegesprek: mag een werkgever een kandidate vragen naar haar zwangerschapstoestand? (Partena Professional)

Contrats à durée déterminée successifs : condition de licéité (Terra Laboris): wanneer een job enkel bestaat bij de gratie van een overheidssubsidie, waarvan tekens opnieuw moet worden afgewacht of zij wordt toegekend, vormt dit voor de werkgever een legitieme reden om zijn toevlucht te nemen tot opeenvolgende contracten van bepaalde duur, zonder dat die uiteindelijk de rechten doen ontstaan die horen bij een contract van onbepaalde duur

Vermindering van 100 euro voor "primostarters" (Partena Professional)

Controle op discriminatie in nieuwe fase

Vanaf 8 mei beschikken de sociale inspecteurs over extra mogelijkheden om discriminatie-inbreuken op te sporen. Om een discriminatiecontrole op te starten volstaat voortaan één van deze drie voorwaarden, in plaats van alle drie tegelijk: objectieve aanwijzingen (bv. alleen vrouwelijke winkelbedienden onder de 30 jaar in dienst), een onderbouwde klacht of melding, of de resultaten van datamining en datamatching.

Sociale inspecteurs beter toegerust voor discriminatiebestrijding (SD Worx)

Brussel verstrengt aanpak van discriminatie

22/03/2022

Het Brussels gewest verstrengt en verruimt het beleid tegen discriminatie. Met ingang van overmorgen, 24 maart 2022, moeten werkgevers rekening houden met niet minder dan 24 criteria. Het indienen van een klacht wordt eenvoudiger. De bescherming start zodra de werkgever is ingelicht, en dat kan gewoon mondeling gebeuren. De bescherming wordt uitgebreid tot getuigen, raadgevers, ondersteuners en de verdedigers van de persoon die zich gediscrimineerd voelt.

Brusselse bescherming tegen discriminatie uitgebreid (SD Worx)

Lees ook: Voorkom discriminatie op de werkvloer met deze 6 tips (SD Worx)

Veel jonge vrouwen starten bedrijf

Vandaag 8 maart is Vrouwendag. Hoe zit het met de ondernemerszin van het zogenaamd zwakke geslacht? Als je naar de leeftijd kijkt: goed. Statbel stelt vast dat de jonge vrouwen in sommige sectoren hun mannelijke leeftijdgenoten in aantal al hebben ingehaald. Het sociaal verzekeringsfonds Acerta noteert dat vrouwelijke starters nu gemiddeld 4 jaar jonger zijn dan 5 jaar geleden.

Minder dan één derde van de zelfstandige ondernemers was vrouw in 2019 (Statbel):

10% meer vrouwen aan de slag als zelfstandige in vergelijking met vóór corona (Acerta)

Lees ook: De loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 5,3% in 2020 (Statbel): in één decennium is de kloof gehalveerd. België doet het beter dan alle buurlanden behalve Luxemburg, en veel beter dan het EU-gemiddelde

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.