Real Time News
for Human Resources Governance

Ontslag wegens abortus is discriminatie

Een vrouw werd afgedankt nadat ze aan haar baas gemeld had dat zij zwanger was en dat ze voornemens was de zwangerschap te beëindigen. Op de tweede werkdag na de abortus werd de arbeidsovereenkomst van de vrouw eenzijdig verbroken. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit ontslag was ingegeven door de abortus en dus een discriminatie op grond van geslacht inhoudt. “Een belangrijk precedent”. 

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)

Onrechtmatig ontslag vestigt vermoeden van discriminatie

Opdat het ontslag van een beschermde werknemer rechtmatig zou zijn, moet een van de twee toegestane procedures zijn gevolgd. In een belangrijk arrest oordeelt het Arbeidshof van Bergen dat indien dit niet het geval was, dit feit op zich volstaat om het bestaan van een vermoeden van discriminatie vast te stellen. Het is dan aan de werkgever om dit vermoeden te weerleggen. Doet hij dat niet, dan wordt de discriminatie bewezen geacht.

Non-respect de la loi du 19 mars 1991 : licenciement discriminatoire pour motif syndical (Terra Laboris)

Grondige analyse van ontslagredenen

In een arrest van 76 bladzijden analyseert het Hof van Beroep te Brussel in detail onder meer de noties dringende reden, misbruik van ontslagrecht, kennelijk onredelijk ontslag, discriminatie op basis van huidige of toekomstige gezondheidstoestand, geweld en morele pesterij. Het Hof komt tot de conclusie dat het ontslag om dringende reden, waar het geding om draaide, verantwoord was. De werkgever ontsnapt daardoor aan de betaling van zowat een half miljoen euro.

C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2022, R.G. 2021/AB/347 (pdf, 76 blz., in het Frans)

Lees ook: Strenge motiveringsverplichting bij ontslag om dringende reden, ook bij delicate feiten (Claeys & Engels, via HRSquare)

 

Ander nieuws van de dag

21/04/2023

GlaxoSmithKline en DPG Media zijn de meest aantrekkelijke werkgevers in 2023 (Randstad) 

Meer Belgen fietsen (betaald) naar het werk (SD Worx)

De jobkwaliteit in België in 2021: Toenemende impact van psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen op werknemers (FOD Werk): de aspecten "arbeidsverhoudingen" en "werkgelegenheid" gaan er duidelijk op vooruit, terwijl "het werk zelf" en "de gezondheid van de werknemers" er op achteruit gaan

Waals Gewest: uitbreiding ‘Tremplin 24 mois+’ ook in 2023 (SD Worx)

Plusplannen: beperkingen op komst vanaf 1 januari 2024 (SD Worx): Vanaf 2024 is er geen (nieuwe) doelgroepkorting meer mogelijk van patronale bijdragen voor een 4e, 5e of 6e aanwerving en wordt de doelgroepkorting op de patronale bijdragen voor een eerste aanwerving minder interessant

GPS-tracking in bedrijfswagen niet noodzakelijk in strijd met het recht op privacy (Commit Advocaten)

Wijzigingen in de asbestregelgeving (Attentia)

Europa maakt einde aan loonkloof

Het Europees Parlement heeft gisteren strenge en bindende regels goedgekeurd om de lonen transparanter te maken. Het doel is een einde te maken aan de benadeling van de vrouwen. Lonen zullen niet meer geheim mogen zijn, werknemers krijgen recht op meer informatie over het loonbeleid en loonclassificaties moeten gebaseerd zijn op genderneutrale criteria. Bij een loonkloof van 5% of meer zal een organisatie met 100 of meer werknemers maatregelen moeten treffen. Boetes liggen in het verschiet voor werkgevers die in gebreke blijven. Advies van Attentia: evalueer nu al jouw loonclassificatiesysteem.

Bindende regels voor loontransparantiemaatregelen (Attentia)

Meer bescherming tegen ontslag en tegen represailles

De Kamer heeft enkele wettelijke regels rond discriminatie en welzijn aangescherpt. Een werknemer ontslaan die als indiener van een verzoek, melding, klacht of rechtsvordering bescherming tegen ontslag geniet, wordt moeilijker. Hun sympathisanten zijn nu ook beschermd tegen represailles. En het wordt makkelijker van de werkgever een schadevergoeding wegens represailles te bekomen.   

Wijzigingen inzake bescherming tegen discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer (Lydian)

Plots ontslag kan morele schade toebrengen

Bovenop 6 maanden loon wegens discriminerend ontslag kreeg een werkneemster 5000 euro toegewezen. Zij was totaal onverwacht aan de deur gezet. Volgens de rechtbank was hier sprake van een bijzondere vorm van morele schade, die verschilt van de schade die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding en de vergoeding wegens discriminerend ontslag.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (Schoups)

Discriminatie bij toelating tot opleiding

Een statutair medewerkster van de FOD Financiën solliciteert voor een functie van ‘medewerker operationele dienst’ op de luchthaven van Bierset. Ze komt als eerste uit de selectie. Hoewel de arbeidsgeneesheer geen probleem had vastgesteld, mocht zij omwille van een afwijking aan één van haar handen niet deelnemen aan de vereiste opleiding. Het arbeidshof bevestigt dat er sprake is van directe discriminatie op basis van handicap.

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 26 september 2022 (Unia, persbericht)

Arrest: Cour du Travail de Liège, arrêt du 26 septembre 2022 (2020/AL/496 -2021/AL/475)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.