Real Time News
for Human Resources Governance

Plots ontslag kan morele schade toebrengen

Bovenop 6 maanden loon wegens discriminerend ontslag kreeg een werkneemster 5000 euro toegewezen. Zij was totaal onverwacht aan de deur gezet. Volgens de rechtbank was hier sprake van een bijzondere vorm van morele schade, die verschilt van de schade die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding en de vergoeding wegens discriminerend ontslag.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (Schoups)

Discriminatie bij toelating tot opleiding

Een statutair medewerkster van de FOD Financiën solliciteert voor een functie van ‘medewerker operationele dienst’ op de luchthaven van Bierset. Ze komt als eerste uit de selectie. Hoewel de arbeidsgeneesheer geen probleem had vastgesteld, mocht zij omwille van een afwijking aan één van haar handen niet deelnemen aan de vereiste opleiding. Het arbeidshof bevestigt dat er sprake is van directe discriminatie op basis van handicap.

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 26 september 2022 (Unia, persbericht)

Arrest: Cour du Travail de Liège, arrêt du 26 septembre 2022 (2020/AL/496 -2021/AL/475)

Ander nieuws van de dag

Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3170 EUR voor het schooljaar 2022-2023 (Group S)

3 op 10 Belgische managers ervaart tegenvoorstellen als noodzakelijk op krappe kandidatenmarkt (Robert Half)

Publicatie van de Socio-economische Monitoring 2022: arbeidsmarkt en origine (FOD Werk): dat in de EU nergens zo weinig migranten doorstromen naar de arbeidsmarkt als in België, wisten we al. Het jongste monitoringrapport spreekt van een verbetering, maar het gaat traag

Arrest van het Hof in zaak C-344/20 (Hof van Justitie van de Europese Unie, persbericht, pdf, 3 blz.): als het algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt, is er geen discriminatie wanneer een arbeidsreglement dat het zichtbaar dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens (waaronder de islamitische hoofddoek) verbiedt. Godsdienst en overtuiging vormen in deze context één enkele discriminatiegrond

"Reorganisatie" is moeilijk te bewijzen

Een zieke tegelzetter werd ontslagen met opzeggingsvergoeding. Volgens de werkgever maakte zijn lange arbeidsongeschiktheid een reorganisatie noodzakelijk. Een andere ontslagreden werd niet aangevoerd. Het Hof van Beroep zag geen bewijs van de noodzaak van een reorganisatie. Het Hof besloot dat hier sprake was van discriminatie op grond van gezondheidstoestand en van onredelijk ontslag. De maximale vergoeding van 17 weken loon werd toegekend.

Ontslagreden 'reorganisatie' is een gevaarlijke gok bij het ontslag van een zieke werknemer (Ardis Advocaten)

Verplicht vertrek op 65 kan discriminatie zijn

In de intellectuele beroepen van de dienstensector bevatten overeenkomsten vaak een leeftijdslimiet, bijv. 65 jaar. Geen goed idee, zo betogen twee doctorandi sociaal recht. Behalve in een paar specifieke gevallen vormt dit leeftijdsonderscheid een inbreuk op de Europese en Belgische antidiscriminatiewetgeving. HR-doelstellingen op bedrijfsniveau zijn al helemaal geen rechtvaardiging.

Verplicht vertrek bij 65? Leeftijdsclausules in de dienstensector (Corporate Finance Lab)

Aan redelijke aanpassingen zijn grenzen

In de loop van haar opzeggingstermijn had een gehandicapte medewerkster gevraagd dat haar baas zou zorgen voor een deeltijdse job bij een ander bedrijf en voor een opleiding tot directrice van een rusthuis. De werkgever weigerde. De arbeidsrechtbank gaf hem gelijk. Redelijke aanpassingen moeten rechtstreeks in verband staan met de handicap.

Les aménagements raisonnables demandés doivent être en lien avec le handicap ! (Younity advocaten, in het FR)

Ander nieuws van de dag

PC 144 en PC 145 - vanaf 01.09.2022 geen cash loon meer (Salar): voortaan moet ook het loon van seizoenarbeiders uitbetaald worden via een overschrijving naar een door de werknemer opgegeven bankrekening

Alle lokale praktijktests leggen discriminatie bloot (De Standaard): het gaat om discriminatie op de woonmarkt en op de arbeidsmarkt (De Standaard)

Nieuwe pensioenberekening zelfstandigen weegt op aanvullend pensioen (De Tijd / Netto): de hervorming verlaagt het maximumbedrag dat zelfstandige bedrijfsleiders fiscaalvriendelijk opzij kunnen zetten onder de vorm van een Individuele Pensioentoezegging (IPT)

7 op 10 Belgische managers verkiest ervaring boven opleiding in zoektocht naar nieuw talent (Robert Half)

Ziekte in het verleden mag geen rol meer spelen

Een werknemer een promotie ontzeggen of een jobkandidaat afwijzen omdat hij/zij ooit een gezondheidsprobleem heeft gehad, bijvoorbeeld kanker, kan binnenkort leiden tot een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon - tenzij de werkgever zijn beslissing afdoend kan rechtvaardigen. Tot vandaag verbiedt de Antidiscriminatiewet geen discriminatie op basis van het ziekteverleden. Dat verandert dus binnenkort.

Discriminatie: verruiming van het beschermd criterium “gezondheidstoestand” (Claeys & Engels)

Ander nieuws van de dag

Aanpassing van loonplafonds verminderingen (socialsecurity.be, administratieve instructies)

Ziekte tijdens verlofperiode: enkele praktische vragen (Besox)

Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken: herinnering en nuancering (Partena Professional)

Aangepaste wet ‘mystery calls’ neemt een loopje met de rechtsorde (VBO): de werkgevers hebben zware kritiek op de versterking van de specifieke bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie

De impact van slechte datakwaliteit op jouw organisatie (HR-adviesbedrijf Starfish): verkeerd of slordig omgaan met HR-gegevens kan schadelijke gevolgen hebben voor jouw bedrijf

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.