Real Time News
for Human Resources Governance

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

Omdat de christelijke bediendencentrale LBC het akkoord niet aanvaardt, heeft het geen bindende kracht voor werkgevers die niet zijn aangesloten bij het VBO of een erkende middenstandsorganisatie.

Bijzonderheden bij Securex in het artikel Een akkoord in paritair comité 218? 

Borstvoedingspauzes tot de negende maand

20/10/2010

Werkneemsters hebben recht op borstvoedingspauzes tot en met de negende maand na de geboorte van het kind. Tot dusver was dit zeven maanden - verlengbaar mits doktersgetuigschrift -, maar België moest zich schikken naar een Europese richtlijn. Voor de organisaties die al gebonden waren door cao nr. 80 gaat de hervorming onmiddellijk in. Voor de andere is het nog even wachten. Klik op NL voor de tekst van de nieuwe cao 80bis.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.
Dagen die niet werden gepresteerd als gevolg van de anti-crisismaatregelen van 2009 (tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, crisistijdskrediet voor bedienden) en van de Vlaamse aanmoedigingspremie worden voortaan toch meegeteld wanneer men nagaat of een werknemer recht heeft op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
U kunt de volledige tekst van de cao rechtstreeks downloaden via de link NL hieronder.

Meeste KMO's zijn nog niet in orde met CAO 100

28/04/2010

Elke werkgever, zelfs als hij maar één werknemer heeft, moet sinds 1 april beschikken over een preventiebeleid voor alcohol en drugs. Zo ver zijn we nog lang niet, meldt Partena. Uit een studie van het sociaal secretariaat blijkt dat 60 procent van de KMO's niet in orde zijn. De meeste grote werkgevers, daarentegen, zijn wel in orde. Details en uitleg over de fameuze CAO 100 via de hyperlink NL

Eerste arbeiders-cao voor 10.000 werkgevers in PC 100

Het paritair comité nr. 100 heeft voor het eerst in de geschiedenis een sectorakkoord gesloten. Voor de betrokken 30.000 arbeiders, verspreid over 10.000 werkgevers, geldt voortaan een minimumloon dat hoger ligt dan het nationale interprofessionele minimumloon (GMMI) zodra zij 24 maanden anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever.

Het PC nr. 100 is bevoegd voor de handarbeiders die niet onder een eigen paritair comité, noch onder het paritair comité voor de vrije beroepen, noch onder het paritair comité voor de non-profitsector ressorteren.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.