Real Time News
for Human Resources Governance

Colruyt wijst op "oneerlijke loonverschillen"

Bij Delhaize zit de dialoog tussen de directie en de vakbonden muurvast en bij Aldi dreigt een sociaal conflict. De top van supermarktketen Colruyt, van haar kant, schreef een brief naar minister van Werk Dermagne. Zij bepleit een vereenvoudiging van het stelsel van 5 bevoegde paritaire comités om de historisch gegroeide "oneerlijke" loonverschillen in de sector te verminderen. "De verschillen zorgen voor een sociale incorrectheid: werknemers met dezelfde functie en taken in een supermarkt verdienen tot 400 euro minder per maand wanneer zij behoren tot het paritair comité 201 tov 202,"
 
Vrees voor 'helse werkdruk' leidt tot sociale onrust bij Aldi (De Tijd)

Colruyt pleit in brief voor meer gelijke verloning in supermarkten (Gondola)

Lees ook:

Meer dan 35 ondernemersorganisaties schrijven open brief: kmo’s zijn goede en aangename plekken om te werken (Unizo)

De verzelfstandiging bij Delhaize en CAO 32bis (Monard Law)

Franchisegevers, wees alert vanaf de eerste minuut (Monard Law)

Vakbonden en werkgevers verlengen SWT en vragen herinvoering vrijwillige overuren

De Groep van Tien heeft een ontwerp van sociaal akkoord voor 2023 en 2024 ondertekend. De tekst verlengt met twee jaar en ongewijzigd de huidige stelsels van SWT (brugpensioen), landingsbanen met uitkering vanaf 55 jaar en tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden (cao 159). Patroons en vakbonden vragen de regering het stelsel van de 120 netto vrijwillige overuren, dat eind 2022 afliep, opnieuw in te voeren tot juni 2025.

Sociale partners sluiten ontwerpakkoord 2023 - 2024 (SD Worx): met veel details en toelichting

Akkoord Groep van 10: gebalanceerd compromis... (VBO)

Deconnectie: veel afspraken, weinig concreets

Uiterlijk op 1 april 2023 moeten ondernemingen met 20 of meer werknemers afspraken rond deconnectie vastleggen in een cao of in het arbeidsreglement. Half januari waren 85% al in orde. In 14% worden e-mails die na de werkuren worden opgesteld, slechts de dag nadien verzonden. Maar amper een kwart van de ondernemingen had half januari al concrete richtlijnen over het gebruik van smartphones, computers en sociale media buiten de werkuren.

Recht op deconnectie na de werkuren: deadline Arbeidsdeal nadert... (Acerta)

Deconnectie: eerste sector-cao afgesloten

Stel je 20 of meer mensen te werk? Dan rest jouw bedrijf of jouw sector minder dan een maand om een cao af te sluiten over het recht op deconnectie. De eerste sectorale cao is afgesloten door paritair comité nr. 220, dat zijn de bedienden in de voedingssector. "Discussies voorkom je door de arbeidsduren juist te vermelden in het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst."

Voedingssector (PC 220) sluit cao af over recht op deconnectie (Securex)

Delhaize zegt afspraken met personeel op

De directie van Delhaize wil meer flexibiliteit en zegt daarom de collectieve arbeidsovereenkomst op die sinds 2019 geldt voor het personeel van de 128 eigen supermarkten. De ongebruikelijke stap kwam bij de vakbonden binnen als een oorlogsverklaring. De groep Ahold Delhaize wil dit jaar voor 1 miljard euro besparingen doorvoeren.

Delhaize zegt cao over winkelorganisatie op (De Standaard)

Bonden Delhaize laken 'kleine oorlogsverklaring' door directie (De Tijd)

Ook partner van andere ouder mag flexwerk aanvragen

Ook de nieuwe partner van de "huisvesting verlenende ouder" kan een aanvraag indienen voor een flexibele werkregeling om te zorgen voor een kind. Dus niet enkel de partner van de ouder op wiens adres het kind is ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat zegt de NAR in een verduidelijking van cao nr. 162. Het gaat dus om een partner die woont op de "tweede verblijfplaats van het kind".

Advies Nr. 2.345 (NAR, zie paragraaf 3 over het begrip 'gedomicilieerd', pdf, 6 blz.)

Tweede pijler voor bouwbedienden

07/02/2023

Alle bedienden uit de bouwsector (RSZ kengetallen 024, 026, 044 of 054) worden automatisch aangesloten bij het nieuwe sectoraal aanvullend pensioen (SAP) Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw. Enige uitzondering: als de werkgever kan aantonen dat zijn eigen pensioenplan gelijkwaardig is. De patronale bijdrage is vastgelegd op 1,30% van het loon, voordelen in natura inbegrepen.

Aanvullend pensioen voor de bedienden uit de bouwsector (Securex)

Lees ook: Meer transparantie over aanvullende pensioenen (SD Worx)

Voor nieuwkomers geen oude cao's meer

Na de overgang naar een ander paritair (sub-)comité gelden bij nieuwe aanwervingen niet langer de arbeidsvoorwaarden van het oude of afgeschafte PC. Soms was dit het geval. Voor alle nieuwkomers gelden sinds 1 januari 2023 dezelfde voorwaarden, nl. die van het paritair (sub-)comité waaronder de werkgever nu ressorteert. Enkel de werknemers die al in dienst waren vóór de wijziging van paritair comité vallen nog onder de oude cao's.

Wijziging voortgezette binding collectieve arbeidsovereenkomsten (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.