Real Time News
for Human Resources Governance

Coronapremie: de jongste details

De RSZ publiceert in zijn jongste Administratieve Instructies enkele verduidelijkingen over de coronapremie. Wanneer een sectorale cao bestaat, kan een werkgever een supplement betalen voor zover het totaal niet hoger is dan 500 euro. Als de sector-cao enkel een bedrag bevat zonder verdere modaliteiten, dan is een elektronische uitbetaling enkel toegestaan indien op ondernemingsniveau daartoe een cao wordt afgesloten.

Coronapremie - verduidelijkingen en update (socialsecurity.be)

Ander nieuws van de dag

Jaarbedragen en aanpassing onkostenvergoedingen (socialsecurity.be)

BTW van toepassing op niet-therapeutische zorgprestaties vanaf 1 januari 2022 (Partena Professional)

The Two Dragons: HR-veteraan en opiniemaker David Ducheyne schrijft een nieuwsbrief op LinkedIn, waarin hij focust op hoe je kunt omgaan met de dilemma's die telkens weer op HR afkomen

Kleine statuten: enkele kleine wijzigingen (Securex)

Nieuw sectoraal akkoord voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (Liantis)

Het cijfer: 1,0026

10/12/2021

De NAR heeft de herwaarderingscoëfficiënt vastgelegd van de aanvullende vergoeding die de ex-werkgever verschuldigd is aan 50-plussers die werkloos zijn omdat nachtarbeid voor hen te zwaar was geworden. Details

Ook coronapremies in PC nr 100

10/12/2021

Arbeiders die onder het aanvullend paritair comité 100 vallen, krijgen een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque indien hun werkgever in 2019 én 2020 goede zaken deed. Dat staat in een cao voor 2021-2022. De overeenkomst bevat ook bepalingen over landingsbanen met uitkering (vanaf 55 jaar), SWT (vanaf 62 jaar), opleidingsdagen, een verdubbeling van de fietsvergoeding en de oprichting van syndicale afvaardigingen.

Nieuw sectoraal akkoord voor het aanvullend paritair comité voor de werklieden (Liantis)

Corona en werkloosheid van bedienden

10/12/2021

Van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023 zal een onderneming die in moeilijkheden kwam als gevolg van de coronacrisis, voor haar bedienden toch een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen, ook als zij hiervoor niet kan terugvallen op een sector- of bedrijfscao of een ondernemingsplan.

Economische werkloosheid voor bedienden: cao nr. 148 verlengd door cao nr. 159 (Partena Professional)

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 159 (NAR, pdf, 9 blz.)

Coronapremie afleveren mag tot eind maart

Een in ministerraad goedgekeurd ontwerp-KB verschuift de uiterste datum voor de aflevering van een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque naar 31 maart 2022. De beslissing om de premie toe te kennen moet evenwel nog steeds uiterlijk 31 december gebeuren. Ook de administratieve verwerking (vermelding in DmfA en in loondocumenten) moet in 2021 gebeuren.

Coronapremie: effectieve toekenning van de consumptiecheque mogelijk tot 31 maart 2022 (Group S)

Ander nieuws van de dag

De Vlaamse jobbonus vanaf 2022 (Partena Professional): de Vlaamse Regering plant de eerste uitbetaling van de jobbonus einde 2022. Een ontwerpdecreet verduidelijkt hoe dat zal verlopen

Assuralia en de vakbondsorganisaties sloten een sociaal akkoord... (Assuralia): geen recurrente loonsverhoging bovenop de index, wel een eenmalige coronapremie van 450 euro netto

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 160 (NAR, pdf, 10 blz.) : regelt de specifieke gerechtvaardigde afwezigheid van het werk uitsluitend in het geval dat de werknemer na het invullen van de officiële Self Assessment Testing Tool het advies krijgt zich te laten testen op Covid-19

Bijna één op twee beperkt niet langer sociale contacten (Corona-blog Knack, naar omlaag scrollen)

An Electric Vehicle-only approach would lead to the loss of half a million jobs in the EU, study finds (Clepa, de organisatie van Europese producenten van auto-onderdelen): het kwart miljoen nieuwe jobs dat in de plaats zou komen, vraagt nieuwe profielen

Landingsbanen vanaf 55 in banksector

Zijn ze 55 jaar of ouder, dan kunnen werknemers in de banksector onmiddellijk overstappen naar een landingsbaan 80% of 50%. Dat is twee jaar eerder dan voorheen. Zij moeten wel 35 jaar dienst hebben. Dat staat in een sectorcao die volgens het ACLVB erg moeizaam tot stand kwam. De werknemers zullen een eenmalige premie ontvangen van 250 euro netto. Het minimum aantal dagen opleiding werd verhoogd tot 5 dagen per jaar, maar niet individueel. Afspraken over telewerken en het recht op deconnectie kwamen niet uit de bus.

Sectorakkoord in de banksector - PC 310 (ACLVB)

Coronapremie breekt door

Naast vele andere maatregelen duikt in de sectorakkoorden, voor zover tot dusver bekend, telkens de fameuze coronapremie op. Sectoren of bedrijven die het goed deden tijdens de corona-crisis belonen daarmee hun werknemers voor hun inzet. Nieuwe voorbeelden zijn de voeding (PC 118 en PC 220), de bakkerijen (PC 118.03) en de metaalsector, industriële en ambachtelijke ondernemingen (PC 111.01-02).

Nieuw sectoraal akkoord voor de voedingsnijverheid (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de bakkerijsector (Liantis)

Nieuw sectoraal akkoord voor de metaalsector: industriële en ambachtelijke ondernemingen (Liantis)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.