Real Time News
for Human Resources Governance

Hoe een kmo kan ontsnappen aan afschaffing doktersbriefje

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen blijven eisen dat zieke medewerkers toch nog elke keer een doktersbriefje binnenbrengen. Maar dan moeten zij eerst actie ondernemen. Ofwel sluiten zij een cao af, ofwel passen zij hun arbeidsreglement aan via de normale procedure. Onderneming is in deze context de technische bedrijfseenheid. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit.

Afschaffing medisch attest en beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting (SD Worx)

500 euro extra per modale bediende

Volgens Securex gaan de lonen in PC nr. 200 met (voorlopig) 11,59% omhoog. Een bruto van 3500 euro zal dan stijgen tot 3905,65. De loonkost, 25% patronale lasten inbegrepen, gaat van 4375 naar 4882,06 euro, dat is 507 euro méér. Veel andere sectoren zitten in hetzelfde schuitje. Securex stelt een omvangrijke Exceltabel ter beschikking met de prognoses voor elk paritair comité.

Prognose van de indexaanpassingen per paritair comité, december 2022 en januari 2023 (Securex, Exceltabel. In de tabel start 2023 op lijn 177)

Lees ook:

Geen ontsnappen aan inflatie: 6 vragen over loonindexering (Securex)

AXA-personeel ziet loon slechts deels geïndexeerd (De Tijd): boven 5400 bruto, de bovengrens van het sectorbarema, wordt niet meer geïndexeerd. Volgens het bedrijf laat de sectorcao van de verzekeraars dat toe

Voorspelbaar werk is nu een recht

Een interprofessionele cao, die ingaat op 1 oktober 2022, geeft werknemers na 6 maanden in dienst het recht een flexibele werkregeling te vragen en het recht om te vragen dat zijn werkregeling meer voorspelbaar en zeker wordt. De werknemer die zich op deze cao beroept, geniet ontslagbescherming. De werkgever kan economische of organisatorische beperkingen aanvoeren om een uitstel of een weigering te rechtvaardigen.

Naar werk met meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (NAR, persbericht, pdf, 3 blz.)

Ander nieuws van de dag

Corona: opnieuw verhoging kostenvergoeding voor vrijwilligers in de gezondheidszorg (SD Worx) : het nieuwe jaarplafond bedraagt 3683,55 euro, een tweede forse verhoging op korte tijd. Ook de vrijwilligers in de vaccinatiecentra vallen onder deze maatregel

Recht op deconnectie verplicht in cao of arbeidsreglement (Bellaw / SoConsult): de arbeidsdeal zou per 1 januari 2023 wet moeten zijn. Heb je 20 werknemers of meer, dan begin je dus beter nu al met het voorbereiden van bedrijfsregels over digitale deconnectie

Werknemers met laag loon krijgen uitzicht op extra inkomen (De Tijd): tot vandaag is de Vlaamse jobbonus bestemd voor wie ten hoogste 2500 euro bruto verdient. Een verhoging van dat plafond naar 3000 euro circuleert in de regering-Jambon

Bedrijfscao mag niet ongunstiger zijn dan sectorcao

Het is niet omdat een ondernemingscao op bepaalde vlakken beter uitvalt voor de werknemer, dat de minder gunstige bepalingen voorrang krijgen op wat daarover in een verbindend verklaarde sectorale cao staat. Daarom veroordeelde het Arbeidshof van Antwerpen een werkgever tot de betaling van achterstallig loon. Het geding draaide onder meer om de betaling van 300 uren pauze.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van Instituut voor Arbeidsrecht (KU Leuven)

Arbh. Antwerpen, 14 juni 2022, AR 2021/AA/102, onuitg. (tekst van het arrest, 24 blz.)

Ander nieuws van de dag

De spilindex is overschreden (Attentia): de vijfde overschrijding in minder dan een jaar

Tabellen: cao-bedragen aangepast op 01.08.2022 (pdf, NAR)

Buitenlandse kaderleden : aanvraagformulieren optie in gepubliceerd (SD Worx)

Halfweg de zomervakantie: Belg stelt vakantieplannen opnieuw minder uit na coronajaren (Acerta)

Arbeidsdeal (Liantis): een reeks van 9 artikels over het wetsontwerp dat naar de Kamer is gestuurd. Ook Group S publiceert aparte artikels over de voorziene nieuwigheden

Ander nieuws van de dag

Geen bedrijfsvoorheffing extra uren studentenarbeid tweede kwartaal 2022 in zorg en onderwijs (SD Worx)

PC 322.01: Eindelijk een akkoord voor de dienstenchequesector (Partena Professional): met de eerste details

Terugbetaalde eerstelijnszorg voor mensen met langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting (Riziv)

Telewerk en motivatie: vriend of vijand? (Partena Professional)

Mercer 2022 Cost and Quality of Living Survey (Mercer): voor een expat is het leven in Brussel internationaal bekeken middelmatig duur (plaats 39 in de ranking van Mercer), maar de levenskwaliteit zeer hoog. Kinshasa is even duur maar scoort het slechtst voor levenskwaliteit

Meer inkomsten voor dienstenchequebedrijven

De Vlaamse regering zal aan de dienstenchequebedrijven voortaan een volledig geïndexeerd bedrag betalen per cheque. Voor een cheque van 9 euro, bijvoorbeeld, stijgt daardoor per 1 juli de inruilwaarde naar 16,42 euro. De maatregel komt na een lang onderhandeld sectorakkoord en een loonsverhoging voor de huishoudhulpen.

Wijziging tegemoetkoming en indexeringsmechanisme dienstencheques (Vlaamse Ministerraad van 17 juni 2022)

Voortaan sector-cao vereist voor afwijking vakantiegeld

De wet laat een afwijking toe van de berekeningswijze van het vakantiegeld "in dienst" voor bedienden die deels met een vast loon en deels met een variabel loon worden betaald. Vanaf 19 mei 2022 zijn deze afwijkingen niet langer toegestaan op het niveau van individuele bedrijven. Er is een cao nodig op het niveau van de sector. Collectieve arbeidsovereenkomsten die reeds bestaan op 19 mei 2022 blijven van toepassing, ongeacht of zij al dan niet op sector- of ondernemingsniveau zijn afgesloten.

Afwijking vakantiegeld bedienden via sectorale collectieve overeenkomst (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.