Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsauto's: gaat het fiscale boetes regenen?

De fiscus gaat strenger toezien op de stipte betaling van de bedrijfsvoorheffing. Met name zelfstandige bedrijfsleiders zijn daar soms nogal laks in. Zo moet bijvoorbeeld de BV op een firmawagen elke maand worden doorgestort. En wie zich elke maand een loon uitkeert, moet daar elke maand BV op betalen. Volgens Securex zullen vanaf dit jaar effectief boetes worden opgelegd.

Toelichting in Bedrijfsleiders opgelet! Boete bij niet- of laattijdige aangifte bedrijfsvoorheffing (Securex).

Belasting op bedrijfswagen stijgt in 2015

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens is gedaald, wat gewoon betekent dat een schonere motor de nieuwe norm is geworden dankzij de technische vooruitgang. Maar dat brengt mee dat werknemers en bedrijfsleiders met ingang van 1 januari iets meer belasting moeten betalen op de bedrijfswagen waarmee zij rijden.

In het artikel De referentie-CO2-uitstoot 2015 voor bedrijfswagens is gekend! geeft Securex een cijfervoorbeeld voor een dieselwagen.

Veel onwetendheid over extralegale voordelen

Uw werknemers en kaderleden weten over hun extralegale voordelen minder dan zij zelf denken. Dat blijkt uit een studie van Vlerick. Frappantst is dat amper 1,3% van de gebruikers van een bedrijfswagen weet hoe hij daar op belast wordt. De voornaamste conclusie van de studie is dat de werknemers wat hun voordelen betreft meer flexibiliteit verlangen.

Werknemer wil meer flexibiliteit in extralegale voordelen (Vlerick Business School).

Bedrijven coachen gebruikers van firmawagens niet

14/11/2014

Slechts 8% van de bedrijven kent een of andere vorm van beloning toe aan werknemers die ongevalvrij rijden met een bedrijfswagen; na een ongeval is er zelfs meestal geen sprake van opvolging. HR-managers hechten vaak veel belang aan een goed risicobeheer van de bedrijfsauto's, maar zelden krijgen ze gehoor bij het topmanagement, zo blijkt uit een onderzoek.

Veel data en toelichting staat in Aon “Fleet Risk Management Survey 2014” (Aon)

Bedrijfsauto na ontslag: denk aan RSZ en BV

Laat u een ontslagen werknemer nog een tijd gebruik maken van "zijn" firmawagen? Weet dan dat op dit voordeel zowel sociale bijdragen als bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. Ook geldt dat een opzegvergoeding een bedrag dient te omvatten dat de "genotswaarde" van de bedrijfsauto weergeeft; dit bedrag is dus niet gebaseerd op de gedeclareerde waarde van de wagen zelf.

Bedrijfswagen en beëindiging van de arbeidsovereenkomst - Een verhaal met een staartje (Securex).

Firmawagen minder populair vanwege files

Veel werknemers zijn de files zo beu, dat ze hun bedrijfswagen willen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit een onderzoek door SD Worx. De tendens is het sterkst bij wie in Brussel werkt. Het is de werkgever die het initiatief moet nemen voor een mobiliteitsbudget. Wie lange woon-werk verplaatsingen doet, blijft doorgaans de voorkeur geven aan de auto.

Meer in Meer dan 60% van de Belgen die in Brussel werken, wenst mobiliteitsbudget - Bedrijfswagen blijft populairste transportmiddel voor lange verplaatsingen binnen België (SD Worx).

Mag uw zieke werknemer zijn firmawagen houden?

In principe moet een langdurig zieke werknemer na de periode van gewaarborgd loon zijn bedrijfswagen en andere extralegale voordelen inleveren. Als werkgever mag u in bepaalde situaties ook de betaling van de premies van de groepsverzekering stopzetten. PartenaHR raadt aan een helder beleid over deze zaken op papier te zetten en goed te communiceren.

Meer in het artikel Heeft een langdurig zieke werknemer nog recht op extralegale voordelen? (PartenaHR)

RSZ betaalt CO2-taks lichte vracht terug

11/07/2014

U weet al dat u doorgaans geen CO2-taks meer verschuldigd bent voor het ter beschikking stellen van utilitaire voertuigen aan werknemers. Securex heeft nu vernomen dat werkgevers de in het verleden betaalde taksen, die volgens de huidige regels niet verschuldigd zouden zijn, kunnen terugvorderen bij de RSZ.

Toelichting in het artikel Gunstiger RSZ-regime voor uw camionettes - Ook voor het verleden! (Securex). U vindt er ook een link naar een handig overzicht van de fiscale en sociaalrechterlijke verschillen tussen gewone en utilitaire voertuigen.

Zie ook een gedetailleerd artikel over de regelgeving op de site van Acerta: Geen CO2-bijdrage meer voor een lichte vracht.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.