Real Time News
for Human Resources Governance

Noodweer: wat zegt het arbeidsrecht?

Werknemers die niet opdagen omdat hun huis is overstroomd, bedrijven die stilvallen doordat er water staat in de lokalen of ateliers... Veel bedrijven ondervinden de gevolgen van de rampzalige wateroverlast. Het arbeidsrecht reikt diverse oplossingen aan. HR moet ervoor zorgen dat de juiste oplossing wordt toegepast.

Overstromingen: gevolgen op de werkvloer (SD Worx)

Lees ook: ‘Alsof iemand een vloek over Durbuy heeft uitgesproken’ (De Tijd): een hallucinante reportage over hoe het horecastadje getroffen werd

Luchtfoto van overstroomd Durbuy (getweet door Marc Coucke)

Zieke werknemer moet vakantieadres melden

Een zieke werknemer die met vakantie gaat, moet zijn verblijfplaats melden aan de werkgever. Anders kan de controlearts de realiteit van de arbeidsongeschiktheid niet nagaan en dan is de werkgever gerechtigd het gewaarborgd loon in te houden. Je doet er goed aan deze meldingsplicht in het arbeidsreglement op te nemen. Deze regel geldt ook als het vakantieadres in het buitenland is.

Werknemer is ziek en gaat op vakantie (HDI)

Ander nieuws van de dag

Open Hiring. Een job zonder sollicitatiegesprek: doe mee aan deze korte en anonieme scan om na te gaan of Open Hiring (r) voor jouw bedrijf een optie kan zijn. Past in het masterproef-onderzoek van Chloé Dejonghe, studente bedrijfspsychologie en personeelsbeleid aan UGent

Vertraging bij behandeling van aanvragen Covid-19  (Fedris)

Trainingspaces: een nieuwe service die vandaag van start gaat met een meeting op Zoom. De service brengt eigenaars van leegstaande vergaderruimte in contact met aanbieders van face-to-face opleidingen

Bouw: meer flexibiliteit op komst (Partena Professional): een verhoging van het aantal bijkomende uren "KB 213" is gepland. Als een bouwvakker die uren niet in vrije dagen omzet, maar laat uitbetalen met een loontoeslag van 20% , geniet hij van een belastingvoordeel van 66,81% en hoeft de werkgever geen BV door te storten

Minimum ZIV-uitkering vanaf 4de maand in functie van gezinstoestand werknemer (SD Worx): het KB is al in werking getreden

Federgon: "Laat langdurig zieke elders het werk hervatten"

Wanneer klassieke re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet lukt, volgt in de praktijk een ontslag wegens medische overmacht. Federgon stelt een uitweg voor: het transitietraject. De werknemer krijgt dan via de payroll van een uitzendbedrijf een tijdelijk contract bij één of meer andere werkgevers. Intensieve begeleiding door een coach, en eventueel een opleiding, moeten helpen van de overstap naar een andere werkgever, eventueel in een nieuwe functie, een succes te maken.

Het 12-puntenplan van Federgon voor de activering van langdurig arbeidsongeschikten (Federgon, pdf)

Goed people management zou veel absenteïsme voorkomen

Arbeidsongeschiktheid die haar oorsprong vindt in de werksituatie, volgt zeer vaak uit factoren waarop de bedrijfsleiding en HR wel degelijk een invloed kunnen hebben: werkdruk (te weinig personeel, lange werkdagen...), slechte relatie met leidinggevenden (weinig advies krijgen, weinig waardering, geen luisterend oor,  te weinig betrokken bij beslissingen, de interpretatie van het werk onduidelijk, geen directe leidinggevende...), een slechte relatie met collega’s (pesterijen, verbaal geweld...). Dat blijkt uit een interessante, diepgaande studie van ziekenfonds CM.

CM Informatie 284 (pdf, 68 blz., zie met name vanaf blz. 16)

Burn-out: lessen uit de pilootprojecten

Bedrijven moeten de primaire preventie van burn-out inbedden in hun strategisch beleid, anders zal die preventie niet veel betekenen. Dat blijkt uit een NAR-advies over een eerste reeks projecten. De werkgevers moeten vooral een begeleidende expert kiezen die een brede, strategische kijk op de kwestie heeft.

Projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Evaluatie... (Advies van de NAR, pdf, 24 blz.)

Lees ook: Stevenen we af op een burn-outgeneratie? (Partena Professional)

Ziek? 83% toch bereid te werken

Werkgevers in België hebben niet de gewoonte contact te houden met een werknemer die door ziekte of ongeval lang afwezig is. Dat zouden ze beter wél doen. Uit een representatieve peiling in opdracht van Mensura en Certimed blijkt dat 8 op 10 werknemers open staan voor zo'n dialoog en bereid zijn "iets voor het werk te doen" als dat mogelijk is. Zij zien dat onder meer als een manier om de extra werkdruk voor de directe collega's te beperken. De wet laat dit toe.

Zelfs ziek wil de Belg ‘iets doen voor het werk’ (De Morgen)

Het verzuimcharter

Depressies nog veel groter probleem dan burn-outs

Eind vorig jaar betaalde het Riziv uitkeringen aan 471.000 invalide loontrekkenden en zelfstandigen, een toename met 20% in 4 jaar. 75.000 daarvan zijn loontrekkenden die lijden aan depressie (+41%) en 31.500 zijn loontrekkenden die lijden aan burn-out (+32%). Bij de zelfstandigen zijn de aantallen veel kleiner, maar de trends nog steiler: 3177 (+55%) zijn invalide door depressie en 1831 (+43%) door burn-out. Niet meegeteld in deze cijfers zijn de loontrekkenden en zelfstandigen die langer dan een jaar out zijn door een beroepsziekte of een arbeidsongeval, en evenmin de ambtenaren.

Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen? (Riziv)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.