Real Time News
for Human Resources Governance

Drie keer wegblijven zonder doktersbriefje

Volgende maandag, 28 november 2022, treedt de wet in werking die mogelijk maakt dat in de iets grotere bedrijven een werknemer drie keren per jaar een dag thuisblijft zonder dat hij een attest van de dokter moet bezorgen aan zijn werkgever. Die werknemer blijft wel verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. En je kan nog altijd een controle-arts uitsturen.

Geen ziektebriefje meer voor één dag ziekte (Securex)

Ziekjes? Telewerk biedt nieuwe oplossingen

Voor ziek thuis blijven bestond vroeger één alternatief: het zgn. roze verzuim. Snipverkouden toch naar het werk gaan, bijvoorbeeld. Geen goed idee. Het telewerken heeft een meer geschakeerde grijsschaal van gedragingen doen ontstaan. De technologie biedt meer mogelijkheden om toch verantwoord aan de slag te gaan wanneer men zich geen 100% voelt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck (KU Leuven).

Ruim 1 op 3 gaat ziek naar het werk (Tempo-Team)

Meer ziek thuis: een Covid-reflex?

Tot eind september was de Belgische werknemer gemiddeld 5,6 dagen in kort ziekteverzuim. Dat is voor dezelfde periode bijna een dag meer dan voor corona. Bij de bedienden is er een opmerkelijke stijging. Mogelijk versterkte Covid de betrachting collega's niet te besmetten. Eén op 8 werknemers is al minstens 1 dag wegens ziekte uitgevallen. "En dan moet het griepseizoen nog beginnen."

Belg al 1 dag meer ziek thuis in 2022 dan vorige jaren (Acerta)

Lees ook: Juist of fout? “Het griepseizoen begint in de herfst.” (Attentia)

Werkhervatting mag in zeer kort uurrooster

Met ingang van 16 oktober 2022 mogen werknemers die terugkeren uit een periode van volledige arbeidsongeschiktheid wettelijk tewerkgesteld worden in een arbeidsrooster dat korter is dan één derde van een voltijds rooster. Dat is een afwijking van de normale minimale arbeidsduur. Het gaat om werknemers die van de controle-arts de toestemming krijgen om gedeeltelijk het werk te hervatten.

Gedeeltelijke werkhervatting: afwijking van de minimale wekelijkse arbeidsduur (Partena Professional)

Op het werk ziet het lijf meer af dan de geest

Werkgebonden rug-, schouder-, en knieklachten komen meer dan dubbel zo vaak voor als psychosociale klachten. Kantoorwerkers blijven niet gespaard. Tot de voornaamste risicofactoren behoren immers langdurig zitten en werken onder tijdsdruk. In het kader van werkbaar werk én het voorkomen van ziekteverzuim, is er volgens Liantis dan ook voor ergonomie een belangrijke rol weggelegd.

Oktober, maand van de ergonomie (Liantis)

Zonder overleg geen medische overmacht

Soms oordeelt de arbeidsarts dat een werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk maar wel nog ander aangepast werk kan doen (beslissing C). In die gevallen is beëindiging wegens medische overmacht enkel toegestaan als er eerst overleg heeft plaatsgevonden. Een werkgever die dit vergeten had, is veroordeeld tot de betaling van een opzeggingsvergoeding. De werkgever moet van dit overleg ook steeds het bewijs kunnen leveren.

Rechtspraak: de wettelijke verplichting van overleg voorafgaand aan een verbreking omwille van medische overmacht (Besox)

Lees ook: Kan een werkgever bepaalde zieke werknemers verplichten om zich spontaan bij de controlearts aan te bieden? (Claeys & Engels)

Het cijfer: 55,8

18/08/2022

Van de werkgevers met meer dan vijftig werknemers is 55,8% resoluut tegen de afschaffing van het ziektebriefje bij één dag ziekte-afwezigheid. Zij vrezen een toename van het aantal afwezigheden van één dag. Details

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.