HR Alert
close Open
HR Alert

Psychosociale risico’s op het werk: wat is de stand van zaken in 2024?

HR BREAKFAST


25/04
2024

Picardstraat 7 , Brussel
S'inscrire >

HR Alert nodigt je graag uit voor hun event "Seminar + workshop": Psychosociale risico's, wat is de stand van zaken in 2024?


Bijna 10 jaar geleden onderging de wetgeving omtrent psychosociale risico’s op het werk een grondige herziening. Het doel was niet alleen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag aan te pakken, maar ook om een bredere benadering van psychosociale risico’s te hanteren, inclusief stress, burn-out, etc. De "klacht over pesten" werd vervangen door het "verzoek tot formele psychosociale interventie" (naast het "informele" verzoek).

Welke conclusies kunnen we 10 jaar later trekken? Ontdek het in 2 fasen tijdens dit evenement.


Deelname aan beide onderdelen is gratis maar inschrijving is verplicht via het inschrijvingsformulier.Het seminar


Van 8u30 tot 9u30 zullen Antoine CASTADOT en Oriane BAUCHAU (Yelaw - advocatenkantoor) praktisch advies geven over het voorkomen van psychosociale risico’s op het werk. Deconnectie, mogelijkheden voor werknemers, rollen en verantwoordelijkheden binnen de hiërarchische lijn... HR Alert en haar partners bieden je een snel overzicht van de nodige reflexen op preventief vlak (vertrouwenspersoon en maatregelen integreren in het dagelijks leven van werknemers) alsook op curatief vlak (het bedrijf wordt voor de rechter gedaagd, hoe reageer je?).


Na de presentatie van de experts is er tijd voor vragen, zodat je zoveel mogelijk antwoorden met je kan meenemen.De workshop


Onder leiding van Sigrid Van Eepoel van DAWN nodigt de workshop je uit om de basis te leggen voor een actieplan dat toegepast kan worden binnen jouw organisatie. Je gaat aan de slag met de informatie uit het seminar en je eigen ervaringen in het bedrijfsleven. In de praktijk blijkt dat niet alle theoretische implementaties even effectief zijn en algemene regels bieden vaak slechts gedeeltelijke oplossingen. Het doel van deze workshop is dan ook om zo concreet mogelijk aan te sluiten bij jouw eigen situatie, zodat je kunt vertrekken met een stappenplan dat werkelijk toepasbaar is binnen jouw organisatie.


De workshop is open voor iedereen die wenst deel te nemen, maar is vanwege praktische redenen beperkt tot 20 plaatsen.Planning van de ochtend


  • 8.00 uur: onthaal
  • 8.30 uur: seminar (1 uur)
  • 9.30 uur: pauze
  • 10.00 uur: workshop (1u 30min)
  • 11.30 uur: pauze
  • 12.00 uur: eindeToegankelijkheid


Het evenement vindt plaats in het Gare Maritime-complex, in de kantoren van Tour & Taxis. Je kan er geraken:

  • met de auto: parkeren mogelijk bij T&T Parklane Parking
  • met het openbaar vervoer: NMBS-station Brussel-Noord, vervolgens buslijn 14 tot aan de ingang van de ferryterminal


Speakers

Sigrid Van Eepoel

Sigrid Van Eepoel

Sigrid Van Eepoel @ Sigrid Van Eepoel

Antoine Castadot

Antoine Castadot

Antoine Castadot @ Antoine Castadot

Oriane Bauchau

Oriane Bauchau

Oriane Bauchau @ Oriane Bauchau