Real Time News
for Human Resources Governance

ICT in de Waalse ondernemingen

In haar jongste barometer over de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de bedrijven in Wallonië brengt de Agence wallonne des Télécommunications een stand van zaken over telewerk en opleidingen. Een belangrijke kwestie, aangezien de KMO's zeggen intern niet over de vereiste competenties te beschikken.

Gratis en handige simulatietools voor HR managers

Het loonpakket van een nieuwe werknemer samenstellen en uw loonkost berekenen? Het voordeel alle aard van een bedrijfswagen berekenen? Berekenen hoeveel bruto een werknemer moet inleveren om een fiets te leasen? Of bereken hoeveel loon een werknemer moet inruilen voor een extra dag verlof?
Advertorial

OESO-forum in Brussel over langer werken

24/11/2005

Bij ongewijzigd beleid zullen in 2050 tegenover honderd actieven niet minder dan 70 pensioentrekkers staan, bijna het dubbele van de huidige 38. Dat blijkt uit een OESO-studie in 21 landen die lid zijn van de organisatie. Op 17 oktober 2005 houdt de OESO hierover in het Brusselse Egmontpaleis een internationaal forum op hoog niveau. De deelnemers komen uit regerings- en academische kringen, uit universiteiten en uit het middenveld.

Guy Verhofstadt presenteert 66 maatregelen om de loopbaan te verlengen

Voorop in alle kranten staat vandaag de beleidsverklaring van federaal premier Guy Verhofstadt. Veel aandacht hierin gaat naar het zgn. Generatiepact.Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de regering 66 maatregelen voor. Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de mensen langer aan het werk blijven. Enkele van de maatregelen zijn:

wie ontslagen wordt in het kader van een bedrijfsherstructurering krijgt ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe betrekking (o.m. met opleidingen) en ontvangt in deze periode een vervangingsinkomen;

vroeg stoppen met werken wordt ontmoedigd door de “normale” brugpensioenleeftijd te verhogen van 58 naar 60 jaar, door de anciënniteitsvereiste geleidelijk op te trekken van 25 naar 35 jaar, en door de voorwaarden aan te passen die gelden voor de “canada dry” formule en voor vervroegd pensioen;

langer aan het werk blijven wordt aangemoedigd mmet pensioenbonussen en door de regels inzake het tijdskrediet aan te passen;

oudere werklozen worden gestimuleerd met een werkhervattingsvergoeding;

meer middelen worden vrijgemaakt voor opleidingen en 40-plussers krijgen recht op inidividueel loopbaanadvies.

Een halve eeuw uitzendwerk geboekstaafd

Randstad is 40 jaar actief in België. Voor deze gelegenheid heeft het bedrijf aan zestien deskundigen gevraagd een bijdrage te schrijven voor een boek dat de balans opmaakt van een halve eeuw uitzendarbeid in dit land. Veel aandacht gaat naar de vraag hoe de verhoudingen zullen evolueren tussen de verschillende stakeholders, inbegrepen de vakbonden en de Staat in zijn diverse functies.

Interne communicatie: taak voor HR of voor Communicatiedienst?

24/11/2005

Is interne communicatie het actieterrein van de communicatie-afdeling van het bedrijf, omdat het van belang is dat alle boodschappen op elkaar worden afgestemd? Of is interne communicatie een onderdeel van het personeelsbeleid en dus best in handen van de HR-afdeling? Op vrijdag 28 oktober 2005, van 12u15 tot 14u, vindt over deze vraag een conferentie plaats bij ING.

Participatie van werknemers: enkele modellen

24/11/2005

Een draaiboek uitwerken voor de financiële participatie door de werknemers is niet zo eenvoudig. De Fédération européenne de l'Actionnariat salarié stelt enkele modellen ter beschikking van de ondernemingen, de werknemers en de vakbonden.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.