Real Time News
for Human Resources Governance

Britse HR directors weten niet of bonussen ergens goed voor zijn

Het Britse adviesbureau Innecto People Consulting ondervroeg 183 human resources directors van bedrijven die prestatiegebonden bonussen uitkeren. 63 procent blijken van oordeel dat dit bonusplan niet bijdraagt tot betere arbeidsprestaties. 70 procent zeggen dat bij hen in het verleden prestatiebonussen onterecht zijn uitgekeerd. Soms gebeurde dat om naar de buitenwereld toe als succesvol over te komen.
82 procent van de betrokken ondernemingen hebben nog geen poging gedaan om het rendement van het prestatieloon te evalueren.

De jaarlijkse Memento editie 2019 is beschikbaar !

Kent u het gevoel dat u op zoek bent naar het antwoord op een zeer specifieke vraag, maar verdrinkt in een veelheid aan informatie waar u uw weg niet in terug vindt? Partena Professional heeft de oplossing: de jaarlijkse Memento, met ook in de editie van 2019 weer een schat aan waardevolle sociale informatie in zakformaat. Met deze praktische gids heeft u op elk moment een schat aan nuttige informatie bij de hand, over tal van thema’s: Arbeidsrecht Sociaal zekerheidsrecht
Advertorial

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Verandering begeleiden wordt hoofdtaak van HR manager

Uit een peiling onder Europese HR-managers besluit het adviesbedrijf Hewitt Associates dat er een fundamentele verschuiving an de gang is wat de opdrachten van de human resources functie betreft. De nieuwe hoofdtaak bestaat in het begeleiden en ondersteunen van veranderingen binnen de organisatie ("change management"). Op de tweede plaats komt het bevorderen van efficiënt werken en daarna het aantrekken van toptalent.

Overtuig je rekruteerder in zeven minuten

Singles zijn al vertrouwd met "speed dating". Nu is ook "speed networking" in opmars. Het is een variante op de "elevator pitch", en het komt er op neer dat een jobzoeker in amper zeven minuten aan een rekruteringsverantwoordelijke vertelt wat die moet weten. Het adviesbedrijf Robert Half Finance & Accounting heeft een onderzoek laten voeren, waaruit blijkt dat één rekruteerder op vijf zich al binnen de vijf tot tien minuten een beeld vormt van de waarde van een kandidaat.

Werknemers die verhuizen naargelang de seizoenen

15/02/2006

In de Verenigde Staten komen sommige ondernemingen, zoals warenhuisketens, met sommige van hun werknemers overeen dat de plaats van tewerkstelling 's winters niet dezelfde is als in de zomer. Concreet gaat het vaak om personeel dat een overwintering, bijv. in Florida, combineert met deeltijds werk in een lokale vestiging van de onderneming. Sommige HR-managers beheren honderden van dit soort dossiers.

Arbeidsmarkt: deuren openzetten voor nieuwe EU-lidstaten?

Forward, het magazine van het Verbond van Belgische Ondernemingen, besteedt uitvoerig aandacht aan de kwestie van de opening van onze grenzen voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Tot vandaag mogen die België niet zomaar binnen. Begin mei moet onze regering beslissen of daar verandering in komt.
Vier actoren geven hun mening in Forward: de federale minister van Werk Peter Vanvelthoven, Federgon-directeur Herwig Muyldermans, topman Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw en VBO-kopstuk Pieter Timmermans.

Tot alles bereid om promotie te maken

Dat Cupido ook op kantoor zijn pijlen afschiet, is al lang geweten. In deze Valentijnperiode wordt dit overigens nog eens bevestigd door een poll op een Nederlandse website: 71 procent verklaarden een romantische verhouding te hebben gehad of nog te hebben met een collega.
Van een andere aard zijn de bevindingen van een Britse studie bij ruim 2400 werknemers in diverse sectoren van de economie. Ook hier bleken zeven op de tien ooit iets te hebben gehad met een collega, maar opmerkelijker is dat 51 procent verklaren bereid te zijn naar bed te gaan met de baas als dit hun carrière zou vooruithelpen. De studie is gedaan door Peninsula, naar eigen zeggen het grootste adviesbedrijf in het Verenigd Koninkrijk inzake arbeidsrecht. Enkele vragen en antwoorden uit de enquête:
Indien uw bevordering ervan afhing, zou u dan het bed willen delen met uw baas, of zijn/haar verzoek aan de grote klok hangen?
Aanvaarden: 51 procent / Rapporteren 38 procent / Niets doen 11 procent
Hebt u uw huidige partner ontmoet op of door het werk?
Ja 41 procent / Neen 59 procent
Een vraag aan de werkgevers: Keurt u romances op de werkvloer goed?
Ja 36 procent / Neen 25 procent / Laat mij onverschillig 39 procent

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.