Real Time News
for Human Resources Governance

Sociaal departement van VBO heeft nieuwe directie

Op 3 april 2006 wordt Arnout De Koster hoofd van de dienst Werkgeversorganisaties bij de Internationale Arbeidsorganisatie. Het sociaal departement van het VBO, dat hij thans leidt, zal na zijn vertrek een nieuwe structuur krijgen. Paul Clerinx wordt de nieuwe directeur van het departement Arbeidsverhoudingen. Ivo Van Damme promoveert tot directeur van het departement Sociale Zekerheid.

Secretary Plus: Salariswijzer 2019

Secretary Plus neemt u aan de hand van de nieuwe salariswijzer mee doorheen de verloningstrends van 2019. Van up-to-date loonschalen, loonevoluties, extralegale voordelen tot nieuwe inzichten. Kom meer te weten over:
Advertorial

Manpower neemt nieuwe positie in op de HR-markt

De Manpower groep heeft zijn wereldwijde merkstrategie vernieuwd en verandert van logo. Een nieuwe visie op Hedendaags Werken en de herpositionnering op de markt van de HR-diensten krijgen gestalte via vijf merken i.p.v. de 200 die tot voor kort bestonden.
De vijf merken zijn Manpower (in België overkoepelt dit merk de uitzenddiensten, de rekrutering en selectie, en de outsourcing), Manpower Professional (nieuw op de Belgische markt, richt zich tot professionals in de financiën, sales & marketing, engineering en medische diensten), Elan (rekrutering en HR-beheer van IT-specialisten), Jefferson Wells (niet aanwezig in België, zendt financiële experts uit) en Right Management (specialist in outplacement).
Manpower publiceert tevens een witboek over "Toenemend tekort aan talenten: richtlijnen voor de toekomst".

Bijna de helft van de Britten wil minder uren kloppen

Het Trades Union Congress, de koepel boven de Britse vakbonden, verzet zich tegen de cultuur van de lange werkdagen. Vrijdag 24 februari is uitgeroepen tot "werk alleen je normale uren"-dag, omdat 24 februari de eerste dag zou zijn waarop de gemiddelde werknemer die onbetaalde overuren presteert, een loon zou krijgen als hij zijn onbetaalde overuren van een jaar allemaal na mekaar zou presteren vanaf 1 januari.
De TUC heeft een enquête georganiseerd. Daaruit blijkt dat 45 procent van de Britse werknemers graag minder uren zouden kloppen. Twee miljoen Britten zijn bereid daar een stuk loon voor op te offeren.

Britse HR directors weten niet of bonussen ergens goed voor zijn

Het Britse adviesbureau Innecto People Consulting ondervroeg 183 human resources directors van bedrijven die prestatiegebonden bonussen uitkeren. 63 procent blijken van oordeel dat dit bonusplan niet bijdraagt tot betere arbeidsprestaties. 70 procent zeggen dat bij hen in het verleden prestatiebonussen onterecht zijn uitgekeerd. Soms gebeurde dat om naar de buitenwereld toe als succesvol over te komen.
82 procent van de betrokken ondernemingen hebben nog geen poging gedaan om het rendement van het prestatieloon te evalueren.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Verandering begeleiden wordt hoofdtaak van HR manager

Uit een peiling onder Europese HR-managers besluit het adviesbedrijf Hewitt Associates dat er een fundamentele verschuiving an de gang is wat de opdrachten van de human resources functie betreft. De nieuwe hoofdtaak bestaat in het begeleiden en ondersteunen van veranderingen binnen de organisatie ("change management"). Op de tweede plaats komt het bevorderen van efficiënt werken en daarna het aantrekken van toptalent.

Overtuig je rekruteerder in zeven minuten

Singles zijn al vertrouwd met "speed dating". Nu is ook "speed networking" in opmars. Het is een variante op de "elevator pitch", en het komt er op neer dat een jobzoeker in amper zeven minuten aan een rekruteringsverantwoordelijke vertelt wat die moet weten. Het adviesbedrijf Robert Half Finance & Accounting heeft een onderzoek laten voeren, waaruit blijkt dat één rekruteerder op vijf zich al binnen de vijf tot tien minuten een beeld vormt van de waarde van een kandidaat.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.