Real Time News
for Human Resources Governance

Naar een competentieprofiel voor Vlaamse burgemeesters en schepenen

Opzet van dit project

Wat zijn voor onze Vlaamse steden en gemeenten goede politieke leiders? Waaraan herkent men ze? Wat zijn voorbeelden van effectief gedrag?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.