Real Time News
for Human Resources Governance

Absenteïsme in België 2007

Deze white paper behandelt het ziekteverzuim in België 2007 en vestigt de aandacht op een aantal bevindingen die dankzij een representatieve steekproef voor de volledige Belgische arbeidsmarkt van toepassing zijn.

De cijfers en de kost van het ziekteverzuim in 2007 komen als eerste aan bod, zowel in algemene zin als volgens de kenmerken van werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de evolutie van het ziekteverzuim tussen 2001 en 2007. Het vervolg van het rapport bespreekt de topdagen voor het ziekteverzuim in 2007 en de startdag en duur van afwezigheden. De link tussen ziekteverzuim en de perceptie van werknemers omtrent stress, tevredenheid, retentie en fysieke klachten wordt in een volgend deel onderzocht. Tot slot komen de medische redenen van afwezigheden aan bod. Deze samenvatting wordt afgesloten met een korte bespreking van de resultaten.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.