Real Time News
for Human Resources Governance

Vakantie

20/07/2021

Wij blazen even uit. Na 15 augustus zijn we er weer. Wij wensen jou een aangename zomer en een deugddoende vakantie toe.

Waterellende: RVA versoepelt tijdelijke werkloosheid

20/07/2021

Onder bepaalde voorwaarden versoepelt de RVA de toekenning van uitkeringen ten titel van tijdelijke werkloosheid "overmacht" of "slecht weer" voor de verloren gegane werkdagen van 14 juli tot en met vandaag 20 juli 2021. Een voorafgaande goedkeuring is niet nodig. Wie kan telewerken, krijgt geen uitkering.

Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden (overstromingen) (RVA)

Lees ook: Wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid: welk percentage van bedrijfsvoorheffing? (Partena Professional): de verlaging van het inhoudingspercentage is verlengd tot 30 september

Werknemers hamsteren vakantiedagen

Haast alle werknemers in de privé-sector hebben sinds Nieuwjaar minder vakantie opgenomen dan in een normaal jaar. Voornaamste verklaringen: de lockdown die belette weg te gaan in de krokus- en paasvakantie, en het wachten op het Europese Covid-certificaat. "We moeten ons nog geen zorgen maken over het uitstel, maar het is belangrijk dat bedrijven en werknemers dit in het oog houden."

Belgen wachten opnieuw langer om vakantiedagen te nemen (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Overlegcomité scherpt reiscontroles aan (news.belgium.be): er komt een verstrengde terugkeerprocedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt

Info coronavirus - Kleurcodes per land

Terugkeren uit vakantie: zelftesten op de werkvloer (SD Worx)

Extra verzekering springt bij voor kosten die hospitalisatiepolis niet dekt (De Tijd / Netto): meer en meer bedrijven geven hun personeel een bijkomende verzekering, of ze nemen ze op in een cafetariaplan

’s Nachts of op zondag jongeren inschakelen in de horeca? Hou hier rekening mee (Liantis)

Premie contactberoepen en niet-essentiële handelszaken BHG (Partena Professional)

Projectoproep: Vitaal en gezond telewerken (Vlaams Instituut Gezond Leven)

Noodweer: wat zegt het arbeidsrecht?

Werknemers die niet opdagen omdat hun huis is overstroomd, bedrijven die stilvallen doordat er water staat in de lokalen of ateliers... Veel bedrijven ondervinden de gevolgen van de rampzalige wateroverlast. Het arbeidsrecht reikt diverse oplossingen aan. HR moet ervoor zorgen dat de juiste oplossing wordt toegepast.

Overstromingen: gevolgen op de werkvloer (SD Worx)

Lees ook: ‘Alsof iemand een vloek over Durbuy heeft uitgesproken’ (De Tijd): een hallucinante reportage over hoe het horecastadje getroffen werd

Luchtfoto van overstroomd Durbuy (getweet door Marc Coucke)

Tegemoetkomingen aan getroffen zelfstandigen

Door de catastrofale regenval getroffen zelfstandigen mogen aanspraak maken op het overbruggingsrecht "gedwongen onderbreking - natuurramp". Dat besliste David Clarinval, de bevoegde federale minister. Zij zullen ook recht hebben op een vrijstelling van sociale bijdragen voor het derde kwartaal. De sociale verzekeringsfondsen zullen een vereenvoudigde aanvraagprocedure ter beschikking stellen op hun website.

Door de overstroming getroffen zelfstandigen, zullen aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht... (mededeling minister van Zelfstandigen Clarinval)

Ander nieuws van de dag

Uitbreiding van het rouwverlof – klein verlet wegens overlijden (FOD Werk): de wet treedt in werking op 25 juli 2021 en zal van toepassing zijn op de overlijdens die zich vanaf die datum voordoen. Uitleg door de FOD Werk

Google wil productieve thuiswerkers toch weer naar kantoor halen (TechPulse): de HR-directeur zegt dat het thuiswerk tijdens de pandemie toch een verlies van productiviteit heeft meegebracht

Effectiever intern communiceren? Zet medewerkermarketing in (FrankWatching): denk vanuit de medewerker, hou het simpel, segmenteer

Zieke werknemer moet vakantieadres melden

Een zieke werknemer die met vakantie gaat, moet zijn verblijfplaats melden aan de werkgever. Anders kan de controlearts de realiteit van de arbeidsongeschiktheid niet nagaan en dan is de werkgever gerechtigd het gewaarborgd loon in te houden. Je doet er goed aan deze meldingsplicht in het arbeidsreglement op te nemen. Deze regel geldt ook als het vakantieadres in het buitenland is.

Werknemer is ziek en gaat op vakantie (HDI)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.