Real Time News
for Human Resources Governance

Covid-preventie en dringende reden

Recente rechtspraak bevestigt dat weigeren preventieve coronamaatregelen op te volgen een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. In één geval ging het om een medewerker die geweigerd had in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact met een persoon die achteraf positief getest was. In een ander ging het om een werknemer die geen mondmasker wou dragen.

COVID-19: weigering om de preventieve maatregelen na te leven (Claeys & Engels)

Lees ook:

Recentste epidemiologische situatie (Sciensano): de opstoot van het aantal besmettingen leidt nu ook tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames

Hoe gaat u als werkgever om met de stijgende coronacijfers? (Mensura)

Rechter aanvaardt ontslag, baas moet toch betalen

In een recente zaak stelde de arbeidsrechtbank van Luik vast dat de verbreking van de overeenkomst door de werkgever, op grond van onenigheid, geoorloofd was. Maar de rechter stelde tegelijk ook vast dat de ontslagen werkneemster seksueel getinte beledigende e-mails had ontvangen. De vrouw kreeg een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Licenciement : examen des motifs au regard de la C.C.T. n° 109 et des règles anti-harcèlement (analyse door Terra Laboris, in het FR)

Werkgever moet verdoken loonsverlaging rechtzetten

Zonder iets te zeggen was Honeywell, een bedrijf dat winst maakt, in 2016 begonnen lagere premies te betalen voor de hospitalisatieverzekering. Het Arbeidshof heeft de werkgever teruggefloten wegens eenzijdige wijziging aan een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Honeywell moet met terugwerkende kracht rechtzetten wat het verkeerd deed.

Baanbrekend arrest premies hospitalisatieverzekering (ACV Puls)

Het cijfer: 7854,60

Een werkgever moet 7854,60 euro betalen aan een ontslagen arbeider. De man had het al druk, zegt het Arbeidshof, dus een nieuwe instructie weigeren was geen insubordinatie. Details (pdf, 14 blz., in het FR)

Geen vermindering eerste aanwerving voor papieren constructies

22/10/2021

Wanneer de sociale en economische verwevenheid van twee vennootschappen vaststaat, hebben zij niet elk afzonderlijk recht op de doelgroepvermindering eerste aanwerving (vrijstelling van patronale basisbijdragen). Het doet er niet toe dat de twee vennootschappen werken met een andere facturatiedienst, sociaal secretariaat en boekhouding. Dat besloot het Arbeidshof te Brussel, gelijk gevend aan de RSZ.

Arbeidshof te Brussel, 2019/AB/558 (NL) (pdf, 28 blz.)

Opzegging wegens wangedrag: zorg voor bewijzen

De werkgever die "gedrag" als motief aanhaalt voor een beëindiging met opzegtermijn of -vergoeding, moet de realiteit van dat gedrag (het weze foutief of niet) kunnen aantonen. Het loutere feit "gedrag" als motief op te geven, is geen garantie dat de werkgever ontsnapt aan een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Arbeidshof te Brussel, arrest in de zaak 2016/AB/479 (pdf, 10 blz., in het Frans)

"HR moet handicap niet raden"

Een interessant zinnetje van de arbeidsrechtbank te Luik in een ontslagproces. De eisende partij, een verpleegster, had aangevoerd dat haar werkgever, een ziekenhuis, had moeten beseffen dat haar ziekteverzuim het gevolg was van een handicap, ook al had zijzelf daarover nooit iets meegedeeld. Daarin volgde de rechter haar niet. Vrij vertaald: "Je kan van HR-mensen niet verwachten dat zij uit herhaalde afwezigheden afleiden dat er een handicap in het spel is."

Licenciement discriminatoire : distinction entre le critère du handicap et celui de l’état de santé (bespreking door Terra Laboris)

Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 janvier 2021, R.G. 19/302/A (interessant vonnis, pdf, 21 blz.)

Ook binnen privé Facebookgroep kunnen uitlatingen een dringende reden vormen

Een beschermde werknemer werd op staande voet ontslagen nadat hij over twee vrouwelijke collega's seksueel getinte commentaren had geuit in een besloten Facebookgroep met 520 leden. Het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen, gaf de werkgever gelijk. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, en al zeker nie in arbeidsrelaties. Ondanks het privé karakter van de Facebookgroep, zo oordeelden de magistraten, hadden de denigrerende uitlatingen een openbaar karakter: de groep telt veel leden, en de betrokken werknemer kent de meesten ervan niet.

Seksistische opmerkingen in een Facebookgroep kan een dringende reden uitmaken (advocatenkantoot Sotra)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.