Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfscao mag niet ongunstiger zijn dan sectorcao

Het is niet omdat een ondernemingscao op bepaalde vlakken beter uitvalt voor de werknemer, dat de minder gunstige bepalingen voorrang krijgen op wat daarover in een verbindend verklaarde sectorale cao staat. Daarom veroordeelde het Arbeidshof van Antwerpen een werkgever tot de betaling van achterstallig loon. Het geding draaide onder meer om de betaling van 300 uren pauze.

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van Instituut voor Arbeidsrecht (KU Leuven)

Arbh. Antwerpen, 14 juni 2022, AR 2021/AA/102, onuitg. (tekst van het arrest, 24 blz.)

Lectuur over einde van de arbeidsrelatie

Gedroomde vakantielectuur is het niet, maar nuttig kunnen ze wel zijn: artikels over de beëindiging van de overeenkomst, geschreven door advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. De volgende drie vonden we bij het Kortrijkse kantoor DLPA Advocaten.

Opzegging en verbreking van de arbeidsovereenkomst: ontslagmodaliteiten van naderbij bekeken (DLPA Advocaten): uitgebreid artikel

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord (DLPA Advocaten)

Het ontslag om dringende reden (DLPA Advocaten)

Hoogste boetes in sociaal strafrecht ongerechtvaardigd

Dreigt een monsterboete omdat jouw bedrijf niet in orde was met Dimona? Dan zal een recent arrest van het Grondwettelijk Hof jou interesseren. Het gaat om een bedrijf dat een maximumboete riskeert van bijna 3 miljoen euro. Het Hof stelde vast dat een overtreding van niveau 4 in het Sociaal Strafwetboek kan leiden tot een straf die een rechtspersoon harder treft dan een natuurlijke persoon. Dit verschil in behandeling is ongerechtvaardigd.

De gunst van het uitstel en de vermenigvuldiging van geldboetes met het aantal werknemers in het sociaal strafrecht (Waeterinckx Advocaten)

Covid-preventie en dringende reden

Recente rechtspraak bevestigt dat weigeren preventieve coronamaatregelen op te volgen een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. In één geval ging het om een medewerker die geweigerd had in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact met een persoon die achteraf positief getest was. In een ander ging het om een werknemer die geen mondmasker wou dragen.

COVID-19: weigering om de preventieve maatregelen na te leven (Claeys & Engels)

Lees ook:

Recentste epidemiologische situatie (Sciensano): de opstoot van het aantal besmettingen leidt nu ook tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames

Hoe gaat u als werkgever om met de stijgende coronacijfers? (Mensura)

Rechter aanvaardt ontslag, baas moet toch betalen

In een recente zaak stelde de arbeidsrechtbank van Luik vast dat de verbreking van de overeenkomst door de werkgever, op grond van onenigheid, geoorloofd was. Maar de rechter stelde tegelijk ook vast dat de ontslagen werkneemster seksueel getinte beledigende e-mails had ontvangen. De vrouw kreeg een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Licenciement : examen des motifs au regard de la C.C.T. n° 109 et des règles anti-harcèlement (analyse door Terra Laboris, in het FR)

Werkgever moet verdoken loonsverlaging rechtzetten

Zonder iets te zeggen was Honeywell, een bedrijf dat winst maakt, in 2016 begonnen lagere premies te betalen voor de hospitalisatieverzekering. Het Arbeidshof heeft de werkgever teruggefloten wegens eenzijdige wijziging aan een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Honeywell moet met terugwerkende kracht rechtzetten wat het verkeerd deed.

Baanbrekend arrest premies hospitalisatieverzekering (ACV Puls)

Het cijfer: 7854,60

Een werkgever moet 7854,60 euro betalen aan een ontslagen arbeider. De man had het al druk, zegt het Arbeidshof, dus een nieuwe instructie weigeren was geen insubordinatie. Details (pdf, 14 blz., in het FR)

Geen vermindering eerste aanwerving voor papieren constructies

22/10/2021

Wanneer de sociale en economische verwevenheid van twee vennootschappen vaststaat, hebben zij niet elk afzonderlijk recht op de doelgroepvermindering eerste aanwerving (vrijstelling van patronale basisbijdragen). Het doet er niet toe dat de twee vennootschappen werken met een andere facturatiedienst, sociaal secretariaat en boekhouding. Dat besloot het Arbeidshof te Brussel, gelijk gevend aan de RSZ.

Arbeidshof te Brussel, 2019/AB/558 (NL) (pdf, 28 blz.)

Opzegging wegens wangedrag: zorg voor bewijzen

De werkgever die "gedrag" als motief aanhaalt voor een beëindiging met opzegtermijn of -vergoeding, moet de realiteit van dat gedrag (het weze foutief of niet) kunnen aantonen. Het loutere feit "gedrag" als motief op te geven, is geen garantie dat de werkgever ontsnapt aan een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Arbeidshof te Brussel, arrest in de zaak 2016/AB/479 (pdf, 10 blz., in het Frans)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.