Real Time News
for Human Resources Governance

Meer bescherming tegen ontslag en tegen represailles

De Kamer heeft enkele wettelijke regels rond discriminatie en welzijn aangescherpt. Een werknemer ontslaan die als indiener van een verzoek, melding, klacht of rechtsvordering bescherming tegen ontslag geniet, wordt moeilijker. Hun sympathisanten zijn nu ook beschermd tegen represailles. En het wordt makkelijker van de werkgever een schadevergoeding wegens represailles te bekomen.   

Wijzigingen inzake bescherming tegen discriminatie en psychosociale risico’s op de werkvloer (Lydian)

Update jouw exclusiviteitsbedingen

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werknemers meer mogelijkheden om meer dan één job aan te nemen. Het gevolg is dat je er goed aan doet, bestaande exclusiviteitsbedingen onder de loep te leggen en nieuwe arbeidsovereenkomsten meteen af te stemmen op de nieuwe regels. Tom Messiaen en Daphne Segers van Monard Law leggen uit waarom en hoe. Pas zo nodig ook jouw arbeidsreglement aan.

Am I the only one? Nieuwe wetgeving stelt grenzen aan het exclusiviteitsbeding (Monard Law)

Klokkenluiderswet start op 15 februari

Klokkenluiders worden beschermde werknemers. In gebreke blijvende werkgevers riskeren een sanctie van niveau 4. Op represailles treffen staat gevangenisstraf. Juridische entiteiten met 250 of meer werknemers moeten nu snel een intern meldkanaal oprichten; in de financiële sector is dat vanaf 50 werknemers. Juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers krijgen de tijd tot 17 december 2023.

Klokkenluidersregeling voor de private sector gepubliceerd! (SD Worx)

Goede afspraken maken met freelancers

Natuurlijk wil je dat freelancers vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij over jouw bedrijf hebben. En je wil ook voorkomen dat ze medewerkers wegkapen of jou concurrentie aandoen met de kennis die zij bij jou opdeden. Hoe ver kan je gaan? Hoe zet je al die dingen op papier? Analyse en goede praktijken door Forum Advocaten.  

Kan ik mijn freelancers een niet-concurrentiebeding opleggen? (Forum Advocaten)

Ontbreken van welzijnsbeleid maakt bedrijf niet automatisch aansprakelijk voor geweld

De werkgever is slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wegens het ontbreken van een psychosociaal welzijnsbeleid indien de feiten van het geval zich niet hadden kunnen voordoen indien hij zijn verplichtingen wél was nagekomen. Dit is moeilijk te bewijzen, zelfs als het rapport van de externe preventiedienst belastend is. Omdat het bewijs niet overtuigend was, heeft het Arbeidshof van Brussel de vordering van een werkneemster afgewezen.

Violence au travail et non-respect des obligations patronales en matière de bien-être (Terra Laboris, analyse)

Cour du Travail de Bruxelles, 27 avril 2022, R.G. 2019/AB/262 (arrest, pdf, 38 blz.)

Plots ontslag kan morele schade toebrengen

Bovenop 6 maanden loon wegens discriminerend ontslag kreeg een werkneemster 5000 euro toegewezen. Zij was totaal onverwacht aan de deur gezet. Volgens de rechtbank was hier sprake van een bijzondere vorm van morele schade, die verschilt van de schade die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding en de vergoeding wegens discriminerend ontslag.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van werknemers (Schoups)

Discriminatie bij toelating tot opleiding

Een statutair medewerkster van de FOD Financiën solliciteert voor een functie van ‘medewerker operationele dienst’ op de luchthaven van Bierset. Ze komt als eerste uit de selectie. Hoewel de arbeidsgeneesheer geen probleem had vastgesteld, mocht zij omwille van een afwijking aan één van haar handen niet deelnemen aan de vereiste opleiding. Het arbeidshof bevestigt dat er sprake is van directe discriminatie op basis van handicap.

Arbeidshof Luik, afdeling Luik, 26 september 2022 (Unia, persbericht)

Arrest: Cour du Travail de Liège, arrêt du 26 septembre 2022 (2020/AL/496 -2021/AL/475)

Oude exclusiviteitsbedingen niet meer geldig

Op enkele uitzonderingen na, zijn exclusiviteitsbedingen in lopende overeenkomsten niet meer geldig. Tot die conclusie komt arbeidsrecht-advocaat Ann Taghon na analyse van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. De wetsbepaling die exclusiviteitsbedingen verbiedt, lijkt van dwingend recht, zo schrijft zij. Rechters zullen daar vanaf vandaag rekening mee houden.

Een greep uit de vele wetgeving van afgelopen week – werken voor andere werkgevers (Bellaw / SoConsult, zie par. 2)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.