Real Time News
for Human Resources Governance

Zelfs kantoren zijn luidruchtig

HR-dienstverener Liantis ondervroeg ruim 2300 beeldschermwerkers over lawaai op hun werkplek. 59% zegt regelmatig of continu in een luidruchtige omgeving te zitten en 35% ervaart dit als zeer storend. De hoofdoorzaken zijn gesprekken van collega's en mensen die voorbijkomen. Tip van de onderzoekers: plaats niet meer dan 8 mensen bij elkaar in een landschapskantoor.

Bijna 4 op de 10 kantoormedewerkers stoort zich aan lawaai op de werkvloer (Liantis)

Maak nu afspraken over Thuiswerkalarm

Met de winter voor de deur is het tijd om een "kader voor occasioneel telewerk" te creëren. Dit kan in de vorm van een bedrijfs-cao of als bijlage bij het arbeidsreglement. Zo vermijd je chaos wanneer het Koninklijk Meteorologisch Instituut bij slecht weer in een of meer provincies code oranje of code rood afkondigt. Dit "Thuiswerkalarm" is een uitvloeisel van de wet werkbaar en wendbaar werk.

Thuiswerkalarm aangekondigd door het KMI? Bent u daarop voorbereid? (Securex)

"Maak jobs werkbaar van bij de start van de loopbaan"

Het absenteïsme klimt dit jaar naar 7,06 % en 41% van de afwezigen zit nu langer dan een jaar thuis. Dat meldt Securex. In De Tijd rekent Securex voor dat een bedrijf met 50 werknemers elk jaar 270.000 euro verliest door ziekte; vooral de korte afwezigheden zijn ontwrichtend. "Om de trend te keren, zullen we al heel vroeg in de loopbaan moeten streven naar een aanvaardbare fysieke belasting en werkdruk."

Absenteïsmecijfers 2018: 4 afwezigen op 10 langer dan een jaar ziek (Securex)

Bedrijven kampen met recordaantal zieken (De Tijd)

FAQ en app over afschakelplannen

Stroomtekorten na Nieuwjaar blijven mogelijk, je kunt dus maar beter voorbereid zijn. Securex heeft een FAQ met een dozijn vragen en antwoorden ontwikkeld. De FOD Economie, het nationale Crisiscentrum en Elia lanceerden www.offon.be. Daar zie je onder meer hoe groot de kans op een afschakeling is in de komende 7 dagen. En natuurlijk is daar ook een app voor.

Afschakelplan 2018 FAQ voor werkgevers (Securex, Word-document, 6 blz., rechtstreekse download)

OFF ON

De "Elia 4cast" App in de Google Play Store (Android) en in de App Store (Apple)

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen (FOD Economie, pdf, 8 blz., rechtstreekse download)

In 2015 bedroeg mediaanloon 3095 euro

De helft van de voltijdse werknemers verdiende in 2015 meer dan 3095 euro bruto. De hoogste lonen waren te vinden in de petrochemie (54% boven het gemiddelde), de hoofdkantoren en management consultancies, en IT. Het uitgebreide bericht van de FOD Economie bevat details over regionale en genderverschillen, sectoren, beroepen enz.

De Belgische lonen onder de loep (2015) (persbericht FOD Economie, pdf, 7 blz., rechtstreekse download)

HR steeds nauwer betrokken bij strategie

Bijna 80% van de Belgische bedrijven heeft vandaag een HR-strategie op papier (62% in 2008). 44% betrekt HR bij het definiëren en implementeren van de algemene strategie. Omgekeerd wordt ook steeds vaker het personeelsbeleid uitdrukkelijk op de bedrijfsdoelen afgestemd. Dat blijkt uit een studie, die nog andere HR-trends in kaart brengt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Centre for Excellence in Strategic Talent Management aan Vlerick Business School. U kan het onderzoeksrapport downloaden, mits opgave van uw naam en e-mailadres.

Belgische HR-manager vaker betrokken bij bedrijfsstrategie (Vlerick Business School)

"Disruptie overleef je met de juiste mensen"

Ondernemingsleiders verwachten technologische disrupties, maar geloven dat groei afhankelijk zal blijven van de juiste mensen aan boord hebben. Aanpassingsvermogen zien alle Belgische ceo's als een zeer belangrijke vaardigheid. Daarna komen samenwerken, probleemoplossend denken, leiderschap, en creatief/innoverend denken. Het moeilijkst te vinden zijn de twee laatstvermelde skills.

De gegevens komen uit de wereldwijde CEO Survey van PwC. De vragen gingen over vier categorieën: groei en concurrentie, mens versus technologie, digital trust, en globalisering. U kan navigeren naar de resultaten per land.

De bovenaan vermelde resultaten over skills komen uit het onderdeel groei en concurrentie.

Professionals niet bang voor verandering

De meeste professionals verwachten dat hun job er over een jaar of vijf behoorlijk anders zal uitzien. 81% is er gerust in dat zij die verandering zullen aankunnen. Dat blijkt uit een enquête van Kluwer bij ruim 2500 HR-verantwoordelijken, managers en medewerkers. Er zijn wel verschillen tussen Vlamingen en Walen. De hoogste prioriteit bij HR en bij de managers is de medewerkers begeleiden op de weg naar verandering.

Eén op vijf professionals ziet op tegen veranderingen in zijn job (Learning Live - Kluwer learning blog)

Verandering nodig? Schuif cynische managers opzij

Als uw managers niet geloven in een veranderingsproject mag u de zaak wel vergeten, want zij dragen hun cynisme over op de teamleden. Aldus een doctoraatswerk, dat ook de volgende vaststelling doet: zonder een manager met culturele intelligentie zullen nauw samenwerkende teamleden van diverse nationaliteiten weinig resultaten neerzetten.

Het proefschrift heeft als titel Leadership in a Changing Business World:: A Multilevel Perspective on Connecting Employees to Organizational Goals. U kan de studie gratis downloaden. Auteur is Doris Rosenauer.

Er is ook een persbericht van de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel Nieuwe inzichten in welke vorm van leiderschap nodig is in een veranderlijke zakenwereld.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.