Real Time News
for Human Resources Governance

Ook op onbestaande bedrijfswagens is solidariteitsbijdrage verschuldigd

Dit is Belgisch: de RSZ-solidariteitsbijdrage op firmawagens die ook privé mogen worden gebruikt, is ook verschuldigd op wagens die niet bestaan en dus uiteraard geen CO2 uitstoten. De bijdrage is immers ook van toepassing in het geval van een werknemer die opteerde voor een mobiliteitsvergoeding (cash for car). Group S publiceert de berekeningsformules voor 2019.

Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2019 (Group S)

Plug-in hybrides in fiscale gevarenzone

Door de nieuwe Europese uitstoottest WLTP dreigen de plug-in hybrides hun fiscaal voordeel te verliezen, zo schrijft Fleet Magazine. Constructeurs zien de bui hangen en hebben al heel wat modellen uit de showroom gehaald. Daar horen stekkervarianten bij van de Golf en de Passat en de plug-in variant van de Porsche Panamera, die goed was voor haast 70% van de verkoop van dit model. In Belgie verstrengt de wet in 2020.

WLTP-cyclus forse klap voor plug-in hybrides (Fleet Magazine)

Langer werken doen we nog steeds niet

02/10/2018

Al jaren wil de overheid ons langer aan de slag houden. Dat blijkt niet echt te lukken. We vertrokken in 2016 nauwelijks later met pensioen dan in 2004. Alleen zelfstandigen weten niet van ophouden. Dat meldt de FOD Werk. Een probleem is dat 55-plussers die hun werk verliezen, nergens meer aan de bak komen. De oplossing? "Inzetten op levenslang leren."

Arbeidsmarkt schuifelt richting langere loopbaan (FOD Werk, samenvatting)

De volledige nota: Continue beleidsevaluatie oudere werknemers (FOD Werk, pdf, 35 blz., rechtstreekse download)

Hoge startlonen voor geschoolde arbeiders

Arbeiders met een diploma hoger middelbaar of professionele bachelor verdienen bij de start van hun loopbaan 20% (sic) meer dan bedienden. Dat blijkt uit een Acerta-studie over de bruto jaarlonen van starters in 2016. Enkele globale benchmarks: diploma lager middelbaar: 21.955 euro; hoger middelbaar: 25.856 euro; hoger niet-universitair: 27.511 euro; universitair: 29.115 euro.

Startende schoolverlater verdient gemiddeld € 2.195 bruto (Acerta)

Vraag naar extra vakantie is veeg teken

20/08/2018

Voel je op de werkvloer een duidelijk verlangen naar méér vakantie? Dat kan wijzen op veel stress en dus een burn-outrisico. Dat blijkt uit een onderzoek door Securex. De meerderheid van de bedienden verlangt 5 weken of meer. Volgens Mercer is 5 weken het huidige gemiddelde.

Meerderheid Belgische bedienden wil minstens 5 weken vakantie per jaar (Securex)

Lees ook: Belgen bij werknemers met meeste verlof ter wereld (Mercer)

Brugpensioen is stilaan een randverschijnsel

20/08/2018

De mediaheisa rond het Carrefour-dossier ten spijt, is vervroegde uittreding mét bedrijfstoeslag tegenwoordig zeldzaam. Vorig jaar stapten amper 6800 werknemers in het SWT, een halvering in 4 jaar tijd. Strengere voorwaarden spelen een rol, net zoals de oplevende economie. Niet te vergeten: het aantal 60-plussers die 'echt' op de dop staan, zonder bedrijfstoeslag dus, is fel toegenomen.

Brugpensioen op weg naar de uitgang: aantal SWT'ers in vier jaar gehalveerd (De Morgen)

Carrefour: vroeg SWT dankzij activering (HR Alert, 19 juli 2018)

Verontrustende cijfers VDAB: 34.000 meer werkzoekenden in 2018 dan bij vorige conjunctuurpieken (De Wereld Morgen)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.