Real Time News
for Human Resources Governance

Infokaart administratief medewerker personeel

Gemeente Middelkerk

Infokaart administratief medewerker personeel

Functie: administratief medewerker personeel
Niveau: C1-C3
Tewerkstelling: 38u
Statuut: contractueel
Duur: aanleg werfreserve om op korte termijn over te gaan tot aanwerving

 

Wat houdt de functie in?

De focus ligt op het beheren van dossiers en uitvoeren van de bijhorende administratieve afhandelingen waarbij de processen en regelgeving dienen gevolgd te worden.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage.

 Aan wat moet je voldoen?

 • Je bent houder van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C (hoger secundair onderwijs - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html)
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in personeelszaken of hebt een relevante opleiding gevolgd in personeelszaken

Wat bieden we?

In 1e instantie wordt een werfreserve aangelegd om op korte termijn over te gaan tot aanwerving.

Bezoldiging

 • Weddeschaal C1-C3 aan 100%
  Bruto beginwedde C1-C3: € 1.927,37 per maand (geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinabonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Gunstige vakantieregeling
 • Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Hoe solliciteren?

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Sollicitaties worden aanvaard tot en met maandag 18 november 2019.

Er kan gesolliciteerd worden via de link:  https://www.jobsolutions.be/register/4538

Aanvaarding kandidatuur

Jouw kandidatuur wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarbij wordt beslist of jij al dan niet in aanmerking komt. Je wordt op de hoogte gehouden (per mail of brief) of jouw kandidatuur al dan niet aanvaard is.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Examenprogramma

De proeven vinden plaats op donderdag 12 december om 09u00 in lokaal 3 in centrum de Branding, Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke.

Onderdelen

De selectieprocedure bestaat uit onderstaande onderdelen:

Praktische proef (20 punten):

Word 2016, Excel 2016 en Outlook 2016.

Kennisproef
(20 punten):

Decreet Lokaal Bestuur: Deel 2, titel 1, hoofdstukken 1 tot en met 5 en deel 2, titel 2
(via formule open boek – zelf op papier mee te nemen en zich te beperken tot de wetgeving) te raadplegen via
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud 

Gevalstudie
(20 punten):

Probleemsituatie die zich tijdens de uitoefening van de functie kan voordoen. (Basiskennis sociale wetgeving)

Mondelinge proef (40 punten):

 • Peiling naar jouw motivatie, persoonlijkheid, ….

Je moet per onderdeel minstens de helft scoren om deel te mogen nemen aan het volgende onderdeel. Om te slagen voor de volledige selectieprocedure, moet je minstens 60% halen op de totale score.

Na de selectieprocedure

Het verslag van de selectieprocedure wordt ter kennisname gebracht op het college van burgemeester en schepenen. Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht of je al dan niet werd aangesteld.

De geslaagde kandidaten die voor de volledige selectieprocedure slagen, worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 24 maanden.

Door het stellen van jouw kandidatuur stel je je kandidaat voor de werfreserve alsook voor elke betrekking die vacant verklaard wordt binnen de 6 maanden na het vaststellen van de werfreserve.

Nog vragen?

Inhoudelijke vragen: Katrijn Ghys, diensthoofd personeel, 059 31 30 16.

Andere bijkomende vragen: personeelsdienst, 059 31 30 16, personeelsdienst@middelkerke.be.

Wij wensen je veel succes.

Met achtingsvolle groeten

algemeen directeur, wnd.                                                                  burgemeester
Jurgen Vergauwe                                                                             Jean-Marie Dedecker

 

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.