Real Time News
for Human Resources Governance

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact. Na een "lange loopbaan" van 40 effectief gewerkte jaren zal brugpensioen mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Er is gesleuteld aan de definitie van "wisselende ploegen". De sociale partners gaan een interprofessionele cao afsluiten waarin staat dat brugpensioen mogelijk is vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar voor werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Deze cao zal een "commissie zware beroepen" in het leven roepen. Een lijst van zware beroepen staat niet in het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.