Real Time News
for Human Resources Governance

Uitbreiding ontslag wegens medische overmacht

Het opstarten van een re-integratietraject, met bij definitieve ongeschiktheid als mogelijk eindpunt het ontslag wegens medische overmacht, wordt vanaf 1 januari 2018 ook mogelijk indien de arbeidsongeschiktheid een aanvang nam voor 1 januari 2016. Tot eind dit jaar kan dit enkel in de gevallen waarin de ongeschiktheid begon vanaf 1 januari 2016.

Re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemer (Group S)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.