Real Time News
for Human Resources Governance

Reële werktijd in heel Europa langer dan wat op papier staat

In alle Europese landen presteren de werknemers meer uren dan bepaald is in de collectieve overeenkomsten tussen de vakbonden en de werkgevers. De Nederlanders en de Duitsers voeren het klassement aan. Zij arbeiden per week 4,6 uren langer dan wat in hun cao's staat. In negen EU-lidstaten (vier oude en vijf nieuwe) worden meer uren gepresteerd dan het wettelijke maximum. Koplopers hier zijn de Letten met 3,7 uren boven het maximum en de Slovenen met 3,3 uren. Belgische full-time werknemers zijn gemiddeld 40 uren aan de slag, dat is twee uren meer dan de wettelijke 38-urige werkweek. Deze cijfers komen uit een studie door het European Industrial Relations Observatory. De studie behandelt ook de overuren, het betaald verlof en recente trends.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.