Real Time News
for Human Resources Governance

RECHTSPRAAK: Verzaken aan cao-premie mag niet

Indien een eindejaarspremie voorzien is in een algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, is de uitbetaling verplicht zelfs indien de werknemers afstand hadden gedaan van hun recht op de premie. Een Luikse werkgever die in dit geval verkeerde, en de premie niet had uitgekeerd, werd strafrechtelijk veroordeeld in graad van beroep, trok dan naar Cassatie en kreeg ook daar ongelijk. Zolang de overeenkomst van kracht is, kan een personeelslid niet rechtsgeldig afstand doen van een "dwingend" recht en blijft de penale verantwoordelijkheid van de werkgever bestaan.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.