Real Time News
for Human Resources Governance

Re-integratie langdurig zieken: meer details

Deze week worden de eerste teksten van kracht over de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Het onderwerp staat onder intense belangstelling in de HR-wereld. We maakten voor u een bloemlezing uit de beste teksten rond dit thema. Maak wat tijd en hang het bordje "Niet storen" alvast op uw deur.

Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers (Securex)

Wat betekent het KB rond de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers? (Attentia)

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken (EasyPay Group)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.