Real Time News
for Human Resources Governance

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering. De uiteindelijke opbrengst zal variabel zijn, en afhangen van de evolutie van de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier (OLO). Het maximum wordt 3,75%.

Het pensioenakkoord maakt een onderdeel uit van een breder pakket, en het is toch nog even afwachten of dat pakket van alle betrokkenen een groen licht krijgt. Dat zou in principe vandaag, 16 oktober, moeten gebeuren.

Uitgebreide verslaggeving staat in Voici les modalités du nouveau régime des pensions complémentaires (Le Soir).

Volgens De Standaard zal de berekening als volgt gebeuren. Als referentie dient de 10-jaarsrente op Belgisch staatspapier. Daarvan wordt 65 procent in rekening genomen voor de bepaling van het rendement.

  • Is dat getal lager dan 1,75 procent, dan is de te betalen rente op het aanvullend pensioen 1,75 procent. Dat is nu het geval.
  • Is dat getal tussen de 1,75 en 3,75 procent, dan is dat cijfer de rentevoet
  • Is dat getal hoger dan 3,75 procent, dan wordt het rendement begrensd op 3,75 procent. Dat is dus pas het geval als de langetermijnrente boven de 5,77 procent stijgt.
Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.