Real Time News
for Human Resources Governance

Naar elektronische controle tijdelijke werkloosheid

26/08/2016

Zopas is een KB in werking getreden dat het wettelijk kader creëert voor een elektronische controlekaart voor tijdelijk werklozen. De RVA wijst erop dat die kaart nog niet bestaat, en dat voorlopig niets verandert aan de procedure die de werkgevers moeten volgen.

Tijdelijke werkloosheid - electronische controlekaart in voorbereiding (RVA)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.