Real Time News
for Human Resources Governance

Meer coaching van KMO's door grote ondernemingen

De Franse zakenkrant Les Echos wijst op het toenemende succes, in België, van het Plato initiatief (zie Platonet en Plato). De doelstellingen van Plato zijn: bedrijfsleiders van KMO's ondersteunen op het vlak van bedrijfsbeheer via mentorschap vanuit grote ondernemingen; stimulansen geven aan de uitwisseling van ervaringen tussen enerzijds de ondernemers en anderzijds de kaderleden van grote bedrijven; het tot stand helpen brengen van netwerken tussen ondernemers via de aanmoediging van onderlinge contacten en gezamenlijke zakelijke projecten.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.