Real Time News
for Human Resources Governance

Post-corona talentbeheer: hoe je eraan begint

Eerst de tech-revolutie, en daar bovenop corona. Is ook jouw organisatie dooreengeschud? Dan is het tijd om de talentstrategie te updaten. Eerste stap: breng de aanwezige functionele vaardigheden en menselijke skills in kaart. Daaruit kan je dan een wervingsstrategie afleiden. Tweede stap: investeer in een poule van externe flexibele krachten om tekorten te kunnen opvangen. Derde stap: zorg bovenop een marktconform loon ook voor niet-financiële stimulansen, en investeer in groei en ontwikkeling.

Talentmanagement in het postcoronatijdperk start met drie vragen (SD Worx)

Eerste jaar cruciaal voor LGBTQ+ talent

Divers en inclusief zijn, houdt in dat je mensen met een andere seksuele geaardheid dan M/V verwelkomt. Een multi-landen studie, die ook in België plaatsvond, wijst uit dat de eerste 12 maanden cruciaal zijn. Als een LGBTQ+ talent in die periode niet "uit de kast" is gekomen, zal dat haast nooit meer gebeuren. Waarom is dat belangrijk? Omdat mensen professioneel pas helemaal openbloeien als zij zichzelf kunnen zijn, als zij hun authentieke ik naar het werk kunnen meebrengen. De studie bevat interessant cijfermateriaal en geeft aan hoe je een inclusieve bedrijfscultuur gestalte kunt geven.

Year One Is Critical for Creating an Inclusive Work Environment for LGBTQ+ Employees (Boston Consulting Group)

Bijscholen en omscholen: verschillend, allebei nodig

Bijscholen (skilling of upskilling) betekent zich vaardigheden eigen maken om "mee" te zijn. Denk aan leren omgaan met een nieuwe informatica-toepassing. Omscholen (reskilling) gaat dieper en helpt besparen op ontslagen en aanwervingen. Je begeleidt een medewerker naar een voor hem of haar nieuwe rol of functie, bijvoorbeeld omdat de huidige job binnenkort wordt overgenomen door een machine of door software. Een Randstad-studie toont aan dat HR-leiders zich scherp bewust zijn van de nood aan beide processen. Het verschil tussen die twee wordt toegelicht door GoodHabitz, een specialist in online trainingen.  

Wereldwijde studie Randstad RiseSmart onthult nood aan skilling & reskilling (Randstad RiseSmart)

Upskilling versus. reskilling (GoodHabitz)

Let op voor de verwachtingskloof

Soms gaapt een kloof tussen wat talent van een job verwacht en wat de werkgever verwacht van de medewerker. Een grote kans dat ooit de wegen scheiden. Dan is veel moeite voor niets geweest. Hoe je een verwachtingskloof opmerkt en er gevat op reageert, dat is het werkterrein van Kazi, een HR-dienstenbedrijf van eigen bodem met 85 consultants. Hun algoritme is wetenschappelijk gevalideerd. Het doel is efficiënter aanwerven en makkelijker behouden.

Kazi

16 unieke competenties in een handige tabel

Lijsten van competenties kunnen eindeloos lang zijn. 123test is een internationale aanbieder van gratis online psychologische tests over loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Het bedrijf heeft een korte lijst van 16 professionele vaardigheden ontwikkeld waar het eigenlijk allemaal op neerkomt. Denk aan Opmerken, Initiatief nemen, Beslissen, Functioneren onder spanning, enzovoort. Er is weinig of geen onderlinge overlap. Bij elk van die 16 vaardigheden krijg je wat toelichting plus voorbeelden van beroepen waarin zij belangrijk is.

Competentielijst (123test.nl, kijk onderaan in de paragraaf Professionele competentielijst)

Gratis competentietest (123test.nl, test jezelf in 20 minuten door 155 vragen te beantwoorden)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.