Real Time News
for Human Resources Governance

Wegwijs in de nieuwe Starterslonen

De wet op de starterslonen is er. Mits bepaalde voorwaarden kan je jongeren van 18 tot 21 zonder werkervaring aanwerven tegen een lager brutoloon dan toegelaten is door de sector-cao. Het daaruit voortvloeiende lage nettoloon vul je aan met een toeslag die vrij is van belastingen en sociale bijdragen, en die je in mindering mag brengen van de bedrijfsvoorheffing.

Een volledig dossier, geschreven nog voor de publicatie van de wet, vind je in onder de titel Starterslonen: jongeren aanwerven wordt goedkoper in het Memento van de werkgever, april 2019, van Partena Professional (pdf, rechtstreekse download)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.