Real Time News
for Human Resources Governance

Vanaf nu mag je "positieve acties" opzetten

05/03/2019

"Positieve acties" zijn initiatieven om welomschreven doelgroepen meer kansen te geven in jouw onderneming. Beschouw dit als toegestane tijdelijke afwijkingen van de antidiscriminatiewet. Je kan bijvoorbeeld gerichte wervingscampagnes voeren, of stageplaatsen voorbehouden en er een jobgarantie aan verbinden. Het KB dat de voorwaarden en modaliteiten uitstippelt, is verschenen in het Staatsblad.

Positieve actie – Welke voorwaarden en hoe invoeren? (Lexalert)

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019, met model van toetredingsakte)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.