Real Time News
for Human Resources Governance

Vakanties verklaren minder dan helft van afwezigheden

12 procent van de contractuele arbeidstijd wordt niet gepresteerd omwille van wettelijke vakantie en feestdagen. Allerlei andere schorsingen, zoals ziekte, tijdskrediet of ouderschapsverlof wegen nog zwaarder door. In Vlaanderen wordt daardoor slechts 73% van de contractuele arbeidstijd effectief gepresteerd, in Brussel 73,7% en in Wallonië 74,6%. Afwezigheden van langer dan een jaar zijn buiten beschouwing gelaten. In kleine ondernemingen gaan veel minder uren verloren dan in grote.

Belg werkt 63 % van de maximale arbeidstijd (Acerta)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.