Real Time News
for Human Resources Governance

Opzeggingstermijn niet vermelden bekomt werkgever slecht

Per aangetekende brief beëindigde een werkgever een overeenkomst, evenwel zonder de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. Enkele dagen later beriep de betrokken werkneemster zich hierop om een opzeggingsvergoeding te vorderen, en haar overeenkomst onmiddellijk te stoppen. Dat zij nog enkele dagen effectief had gewerkt, betekende volgens de werkgever dat zij impliciet had ingestemd met het ontslag. Maar het arbeidshof gaf de werkneemster gelijk. Een werknemer beschikt in deze situaties immers over een "redelijke bedenktijd".

Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Arbh. Antwerpen 19 oktober 2018, AR 2017/AA/583, volledige tekst van het arrest (pdf, 12 blz., rechtstreekse download)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.