Real Time News
for Human Resources Governance

Minder tijdskrediet en themaverloven dan ooit

06/06/2019

Voor het eerst deed in 2018 minder dan 10% van de werknemers in de privé een beroep op tijdskrediet of thematisch verlof.  Verklaringen zijn de strengere regels, de lagere uitkeringen en het wachten op het 1/10 ouderschapsverlof, dat pas sedert begin deze maand een feit is. De trend is al enkele jaren dalend.

Tijdskrediet en thematische verloven voor eerst onder de 10% (Acerta)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.