Real Time News
for Human Resources Governance

Loonbonus: nieuwe modellen staan online

De FOD Werk publiceerde op zijn website de nieuwe modellen van ondernemings-cao en toetredingsakte tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Beide zijn verplicht te gebruiken vanaf 1 januari 2019.

Verplicht model van CAO tot invoering van niet-reccurente resultaatsgebonden voordelen (MS Word, rechtstreekse download)

Verplicht model van toetredingsakte tot invoering van niet-reccurente resultaatsgebonden voordelen (MS Word, rechtstreekse download)

Lees ook: Nieuwe modeldocumenten voor loonbonus (HR Alert, 14 december 2018)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.