Real Time News
for Human Resources Governance

Geen startbanen, dan fikse boete

Tenzij je behoort tot een paritair comité dat een vrijstelling heeft bekomen, blijft de verplichting bestaan een bepaald aantal jongeren van minder dan 26 jaar in dienst te nemen. Doe je dat niet, dan zal jouw bedrijf een "compenserende vergoeding" verschuldigd zijn aan de RSZ. Het bedrag kan aardig oplopen. Securex brengt in herinnering hoe dat bedrag wordt berekend.

Startbaanovereenkomst - Als u niet bent vrijgesteld, blijft de verplichting bestaan (Securex)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.