Real Time News
for Human Resources Governance

Geen carenstijd meer voor arbeidsongeschikte zelfstandige

09/05/2019

Vanaf 1 juli 2019 zal een zelfstandige geen 14 dagen ziek of om een andere reden arbeidsongeschikt moeten zijn vooraleer hij van zijn ziekenfonds een uitkering kan beginnen ontvangen. Die carenstijd is afgeschaft. De uitbetalingen starten op dag 1 - op voorwaarde dat de dokter een attest van tenminste 8 dagen arbeidsongeschiktheid opstelt. Een gewoon doktersbriefje volstaat dus niet.

Afschaffing van de carenstermijn (Partena Professional)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.