Real Time News
for Human Resources Governance

120 vrijwillige overuren al van kracht

Met één zinnetje hebben de sociale partners een nationale cao afgesloten die het aantal toegelaten vrijwillige overuren verhoogt van 100 naar 120 per jaar. Aan de andere modaliteiten en voorwaarden wordt niet geraakt. Cao nr 129 is van kracht geworden op 23 april 2019.

CAO nr. 129 van 23.04.2019 - Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vrijwillige overuren (NAR, pdf, rechtstreekse download)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.