Real Time News
for Human Resources Governance

1 op 3 was alle dagen op post

Het ziekteverzuim blijft toenemen. In 2018 was de werknemer in België gemiddeld 12,6 dagen afwezig door ziekte (nog 9,4 in 2008). Slechts 1 op was geen enkele dag ziek. Het totale verzuimpercentage steeg sinds 2008 van 4,15% naar 5,54%: dit is een stijging met 40%. Het langdurig absenteïsme steeg zelfs met 70%.

Eén op drie werknemers was in 2018 geen enkele keer ziek (SD Worx)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.