Real Time News
for Human Resources Governance

Winstpremie: geen belasting op belasting

Op een winstpremie is een bevrijdende bronheffing van toepassing die slechts 7% bedraagt. Volgens de letter van de wet ging het om het brutobedrag, dus zonder dat eerst de al betaalde solidariteitsbijdrage is afgetrokken. Wat neerkomt op belasting op belasting. Een reparatiewet heeft de situatie rechtgetrokken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Winstpremie: belastbare basis eindelijk duidelijk (Acerta

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.