Real Time News
for Human Resources Governance

Akkoord over loonstijging, minimumloon en overuren

26/02/2019

De sociale partners zijn het eens geraakt over een aantal dossiers. Het ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban.

  • Voor de jaren 2019 en 2020 tesamen is de maximale loonsverhoging bepaald op 1,1%. Verwachte indexstijgingen meegerekend, gaat het om 4,54%. De sectoren zullen nu een minimumgrens vastleggen
  • Ook de minimumlonen gaan omhoog met 1,1%, of 10 eurocent per uur
  • Voor sommige werknemers wordt de toegang tot het brugpensioen versoepeld
  • De algemene maximumgrens voor overuren stijgt van 100 naar 120 uren per jaar
  • De werkgeverstussenkomst in de prijs van het openbaar vervoer stijgt van 64 naar 70%.

Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerpakkoord over loonopslag (De Standaard)

Akkoord over opslag van 1,1 procent en soepeler brugpensioen (De Tijd)

 

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.