Real Time News
for Human Resources Governance

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen. Er zijn wel adders onder het gras. Denk aan lager vakantiegeld of een lager pensioen.

Bedrijfswagens voor iedereen en files voor iedereen (De Tijd, opiniestuk door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis)

‘Maar neen, niet iedereen zal voor bedrijfswagen kiezen’ (De Standaard)

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.