Real Time News
for Human Resources Governance

Europese vakantie voor meer werknemers

07/06/2013

Deeltijders die overschakelen naar voltijds of die hun prestaties met 20% verhogen, en die in het voorgaande jaar geen vakantierechten hadden opgebouwd, zullen, als zij dat willen, aanspraak kunnen maken op 4 weken "Europese vakantie". Althans, zodra de regering een KB uitvaardigt dat het akkoord onder de sociale partners bekrachtigt.

Het akkoord in de Nationale Arbeidsraad wordt gemeld op de site van het ABVV in het persbericht Deeltijdse werknemers die meer uren werken krijgen ook recht op 4 weken vakantie.

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.