Real Time News
for Human Resources Governance

Newsletter

Tijd winnen? Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van HR Alert

Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als bedrijfsleider

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.

Twee visies die soms uiteenlopend maar niet onverenigbaar zijn. Hierbij geldt dat voor een op lange termijn gezond loonbeleid optimalisatie onontbeerlijk is.

DOWNLOAD HIER GRATIS DE WHITE PAPER

Meervoudige hefbomen om burnout te voorkomen in het bedrijf ?

Er zijn veel hefbomen om op te treden om het welzijn van uw werknemers en daarmee de prestaties van uw bedrijf te verbeteren. Daarvoor is het essentieel om de risico’s en de gezondheid van uw onderneming te meten en te evalueren om maatregelen te nemen die preventief de gevallen van burn-out en daarmee uw verzuimratio kunnen beperken. Daarnaast is het belangrijk om een intern beleid van ondersteuning en zorg in te stellen voor mensen met de eerste tekenen van professionele uitputting en burn-out.

Monizze - Alles over de elektronische maaltijdcheques

 

Maaltijdcheques zijn het uitgelezen extralegaal voordeel in België. Maar liefst 1,5 miljoen werknemers ontvangen maandelijks maaltijdcheques.

Toch zorgen de papieren maaltijdcheques voor een zware administratieve last. Elke maand opnieuw moet men de maaltijdcheques vervoeren, verdelen, natellen en controleren. Dit zorgt voor een opeenstapeling van bekommernissen die tijdverlies en kosten met zich meebrengen. Denk aan de verdeling van maaltijdcheques aan uw tijdelijke werkkrachten en aan medewerkers die dagelijks op een andere locatie zitten, zoals uw verkopers onder andere.

Het systeem van de elektronische maaltijdcheques heeft veel voordelen
· geen verspilling van tijd en geld (vervallen en verloren cheques)
· het einde van de dagelijkse bekommernissen
· geen transportproblemen
· geen probleem met overvallen en diefstallen van cheques
· en uiteraard het verdwijnen van de fysieke verdeling van de papieren cheques.

 

Van high potentials naar high contributors – BPI over Talentbeheer

Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd.

Talentbeheer staat al jaren op de agenda van veel directiecomités. Toch boeken weinig ondernemingen er succes mee.

In deze white paper betoogt BPI dat talentbeheer dikwijls mislukt omdat men in de startfase een stap overslaat: nagaan of de persoon zich zal terugvinden in de cultuur en de waarden van de onderneming.

Tevredenheid OK, veranderingsbeleid blijft knelpunt

De werknemerstevredenheid in België is voor het derde jaar op rij significant gestegen. Dat blijkt uit de jongste studie van ZebraZone. Het volledige rapport is downloadbaar. Opvallend is wel dat de stijging zich enkel in Vlaanderen voordoet. Kennelijk is er iets veranderd aan het arbeidstempo. Beduidend minder werknemers zeggen dat hun job een race tegen de klok is. Er leeft wel een vraag naar betere communicatie, informatie en ondersteuning omtrent veranderingen binnen de organisatie.

Wereldwijde CEO-studie van IBM

CEO’s hebben het moeilijk om gelijke tred te houden met de golf van veranderingen (2008)

Brussel, 6 mei, 2008 – De IBM Global CEO Study, de grootste studie onder algemeen directeurs die ooit werd gevoerd, heeft vandaag aangetoond dat er een enorme toename bestaat in het aantal wereldwijde businessleiders dat aanzienlijke veranderingen voorziet voor de toekomst en legt ook de nadruk op het feit dat de capaciteit om zich veranderingen eigen te maken en deze te beheren de kloof vergroot tussen winnaars en verliezers die actief zijn op de markt.

Absenteïsme in België 2007

Deze white paper behandelt het ziekteverzuim in België 2007 en vestigt de aandacht op een aantal bevindingen die dankzij een representatieve steekproef voor de volledige Belgische arbeidsmarkt van toepassing zijn.

De cijfers en de kost van het ziekteverzuim in 2007 komen als eerste aan bod, zowel in algemene zin als volgens de kenmerken van werknemers en werkgevers. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de evolutie van het ziekteverzuim tussen 2001 en 2007. Het vervolg van het rapport bespreekt de topdagen voor het ziekteverzuim in 2007 en de startdag en duur van afwezigheden. De link tussen ziekteverzuim en de perceptie van werknemers omtrent stress, tevredenheid, retentie en fysieke klachten wordt in een volgend deel onderzocht. Tot slot komen de medische redenen van afwezigheden aan bod. Deze samenvatting wordt afgesloten met een korte bespreking van de resultaten.

Sint-Valentijn van de Ondernemingen 2007 - Geluk en motivatoren op het werk

In deze white paper bespreken we de resultaten van een ZebraZone onderzoek dat kadert binnen de tweede editie van “Sint-Valentijn van de onderneming”, die plaats vindt op 14 februari 2007. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe gelukkig de Belgen zijn op het werk. Er wordt bovendien dieper ingegaan op welke factoren dit geluk bepalen. ZebraZone voerde dit onderzoek uit bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking, bestaande uit 1512 werknemers in loonverband.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.