Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe procedure rond tijdelijke werkloosheid

Als u de hervormde regeling inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden wil toepassen, moet u een nieuwe cao afsluiten of een nieuw ondernemingsplan opstellen en laten goedkeuren. U dient ook vooraf het nieuwe formulier C106A naar de RVA te sturen.

Gedetailleerde uitleg vindt u bij Groep S in het artikel Economische werkloosheid voor bedienden vanaf 2012: noodzaak om een nieuwe CAO te sluiten of een nieuw ondernemingsplan op te stellen.

Opleidingsboete voor werkgevers in 63 sectoren

19/01/2012

De werkgevers in 63 paritaire comités zullen een boete van 0,05% van de loonmassa moeten betalen omdat hun sector in 2010 te weinig inspanningen heeft geleverd voor de opleiding. Ook individuele bedrijven binnen deze sectoren, die wél voldoende investeerden in opleiding, worden getroffen.

De lijst van de paritaire comités staat in het Ministerieel besluit tot vaststelling van de definitieve lijst voor het jaar 2010 van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren, verschenen in het Staatsblad gedateerd 12 januari.

Vorig jaar stonden 76 sectoren op deze "zwarte lijst".

Geldboetes duurder met ingang van 1 januari

10/01/2012

Sinds 1 januari 2012 worden de opdeciemen verhoogd van 5,5 naar 6. Concreet betekent dit dat een administratieve of strafrechterlijke geldboete van 100 euro voortaan effectief 600 euro zal kosten. Meer uitleg op de DiRupoI-site van SDWorx.

 

Stelsel van de Franse grensarbeiders dooft uit

Na 31 december 2011 kunnen er geen nieuwe Franse grensarbeiders meer bijkomen en de huidige kunnen hun voordelig statuut enkel behouden binnen strikte voorwaarden. Eén ervan is dat ze niet langer dan 30 dagen elders mogen gaan wonen dan in de Franse grensstreek.

Tekst en uitleg bij Partena HR. De titel van het artikel op hun site luidt Wijziging van de toegangsvoorwaarden tot het statuut van Franse grensarbeider vanaf 1 januari 2012. Securex behandelt bepaalde aspecten in het artikel Grensarbeiders: wat zijn de verplichtingen van de werkgever in 2012 en nadien?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.