Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Uitleg op Lexalert in het artikel Fiscale boetes tot 600% omhoog – Wanneer vervolgt de fiscus/procureur des Konings?

Ook in België gaat dopgeld voortaan snel omlaag

31/08/2012

Het is zover. Op 1 november treedt de nieuwe werkloosheidsreglementering in werking. Eerst ontvangt een werkloze een hoger bedrag dan vandaag, maar daarna wordt de uitkering in de meeste gevallen snel kleiner. Wie nog geen lang beroepsverleden had, valt snel terug op een heel lage uitkering. De wiskundige formules die het nieuwe dopgeld bepalen zijn behoorlijk ingewikkeld.

Dit zijn enkele bronnen:

Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012 (RVA)

Infoblad voor werknemers (RVA)

Versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen (artikel Securex)

Functieclassificaties moeten genderneutraal zijn

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen wil doen verdwijnen. U bent weldra verplicht uw functieclassificaties genderneutraal te maken en ze voor te leggen aan uw paritaire comité(s). Bovendien zal u meer gedetailleerde loongegevens moeten opnemen in uw Sociale Balans.

Wanneer een conflict dreigt over gelijk loon voor mannen en vrouwen, zal de werkgever in een onderneming met 50 of meer werknemers, indien hij dat wil, een zgn. bemiddelaar kunnen aanduiden.

Bijzonderheden bij Securex in het artikel Gelijk loon voor gelijk werk… binnenkort werkelijkheid!

Denk eraan uw RSZ-rapport bekend te maken

14/02/2012

Rond deze tijd ontvangt u via de e-Box van de RSZ het jaarlijkse overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen waarvan uw onderneming heeft genoten. Denk eraan dat u dit binnen de maand na ontvangst dient mee te delen aan uw personeel, naar gelang het geval via de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks.

Omstandige uitleg leest u in het artikel Deel de tewerkstellingsmaatregelen aan uw werknemers mee op de site van Securex.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.